Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text


Veckans ordspråk

Om ej om hade vari, sku tjurin ha mjölka. Maxmo 1915

Andra versioner av samma ordspråk:

Skulle int om ha varit i vägen, skulle käringen ha bitit björnen. Finström 1903
Om int om sku ha vari so sku Smiens Joss ha vari general. Pyttis 1905
Ha int om vari i vägin, sku käringen ha biti vargin. Nagu 1961

I Folkkultursarkivets samlingar vid SLS finns tusentals ordspråk och talesätt upptecknade. Varje vecka presenteras här ett nytt ordspråk från någon del av Svenskfinland. Om ett ordspråk upptecknats på olika orter låter det givetvis olika beroende av dialekten, men ibland kan det också finnas skillnader i innehållet.

De äldsta ordspråken i våra samlingar är upptecknade på 1880-talet. Den största insamlaren var Väinö Solstrand som också redigerade volymen ”Ordstäv” i Finlands svenska folkdiktning (1923). Sedan dess har mycket material kommit in till arkivet och därför är nu en ny bok om finlandssvenska ordspråk under arbete.

Ordspråken lever också i dag. Vill du kommentera veckans ordspråk, eller har du hört något nytt talesätt vi kan lägga till samlingarna? Kontakta carola.ekrem (at) sls.fi!

 Andra ordspråk           Tillbaka till huvudsidan

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |