Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text


Veckans ordspråk

De ä bra som de ä, sa han som had eld i håre, de både lyser å värmer. Iniö 1962

Andra versioner av samma ordspråk:

Det är skönt, sa han som hade eld i håret, det både lyser och värmer. Jakobstad 1961
Hä e bra som de e, sa gobbin had eldn i håre hä både lyser o värmer. (Sägs beträffande god anpassningsförmåga). Pargas 1961
De blev både ljust å varmt, sa bonn när han fick eld i håret. Lappträsk 1962

I Folkkultursarkivets samlingar vid SLS finns tusentals ordspråk och talesätt upptecknade. Varje vecka presenteras här ett nytt ordspråk från någon del av Svenskfinland. Om ett ordspråk upptecknats på olika orter låter det givetvis olika beroende av dialekten, men ibland kan det också finnas skillnader i innehållet.

De äldsta ordspråken i våra samlingar är upptecknade på 1880-talet. Den största insamlaren var Väinö Solstrand som också redigerade volymen ”Ordstäv” i Finlands svenska folkdiktning (1923). Sedan dess har mycket material kommit in till arkivet och därför är nu en ny bok om finlandssvenska ordspråk under arbete.

Ordspråken lever också i dag. Vill du kommentera veckans ordspråk, eller har du hört något nytt talesätt vi kan lägga till samlingarna? Kontakta carola.ekrem (at) sls.fi!

 Andra ordspråk           Tillbaka till huvudsidan

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |