Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text


Veckans ordspråk

All lathundar får brått mot lördaskväldn. Nagu 1892

Andra versioner av samma ordspråk:

Sunnanväder o lata tjärngar får int brottom förrän kveller. Geta 1906
Letingan vaknas ti lördaskvelldan. Terjärv 1915
Alla lata får brått på lördag. Hangö 1961
Han lata foor alti broot måot löödasafton. Pargas 1961

I Folkkultursarkivets samlingar vid SLS finns tusentals ordspråk och talesätt upptecknade. Varje vecka presenteras här ett nytt ordspråk från någon del av Svenskfinland. Om ett ordspråk upptecknats på olika orter låter det givetvis olika beroende av dialekten, men ibland kan det också finnas skillnader i innehållet.

De äldsta ordspråken i våra samlingar är upptecknade på 1880-talet. Den största insamlaren var Väinö Solstrand som också redigerade volymen ”Ordstäv” i Finlands svenska folkdiktning (1923). Sedan dess har mycket material kommit in till arkivet och därför är nu en ny bok om finlandssvenska ordspråk under arbete.

Ordspråken lever också i dag. Vill du kommentera veckans ordspråk, eller har du hört något nytt talesätt vi kan lägga till samlingarna? Kontakta carola.ekrem (at) sls.fi!

 Andra ordspråk           Tillbaka till huvudsidan

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |