Ny lösningsmodell för att trygga fortsättningen för klipparkivet vid Brages Pressarkiv

18.9.2014


Styrelsen vid Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) har vid sitt möte den 18 september 2014 i Joensuu diskuterat framtiden för Brages Pressarkiv.

Svenska litteratursällskapet vill medverka till att skapa förutsättningar för att Brages Pressarkiv utan avbrott skall kunna fortsätta erbjuda sina kunder tillgång till klipparkivet.

SLS eftersträvar en lösning enligt vilken ett konsortium med SLS och andra finansiärer skulle grunda en upprätthållarorganisation för att ta över Pressarkivets klipparkiv och kundtjänst från den 1 januari 2015. Syftet skulle vara att hålla klipparkivet öppet för allmänheten tills de finlandssvenska dagstidningarna digitaliserats av Nationalbiblioteket. Det uppskattas ske inom 5-10 år.

SLS ser det som viktigt att Nationalbiblioteket fortsätter att utveckla gemensamma nationella lösningar för digitalisering av och språkoberoende sökningar i dagstidningar som utkommer i Finland.

Verksamheten vid Brages Pressarkiv är hotad på grund av minskat statsbidrag nästa år.

Relaterade nyheter:

  Utredningen om Brages Pressarkiv färdig (11.8.2014)

  Stöd till Brages Pressarkiv (26.2.2014)