SLS arkiv och bibliotek i Helsingfors stängt p.g.a. renovering

SLS hus på Riddaregatan 5 i Helsingfors genomgår en ombyggnad och renovering. På grund av det här håller kundbetjäningen vid Svenska litteratursällskapets arkiv och bibliotek i Helsingfors stängt från och med 2.6.2014, då renoveringsarbetet inleddes.

Under den här tiden har kunder inte tillgång till det material som vanligen är tillgängligt i SLS utrymmen på Riddaregatan. Begränsad kundbetjäning kan ges endast per epost och telefon. Arkivet och biblioteket nås via SLS telefonväxel (09 618 777).

Arkivpedagogiska lån (Skolväskan och Krigets barn) kan göras också under den tid renoveringen pågår.

En del av det material som är digitaliserat finns tillgängligt via den nationella databasen Finna. En del av SLS arkivmaterial finns på Nationalbiblioteket och är tillgängligt i Nationalbibliotekets specialläsesal som vanligt.

  SLS arkiv

  SLS bibliotek

Vi beklagar de olägenheter ombyggnads- och renoveringsarbetet kan medföra för våra kunder. Vi hoppas kunna öppna SLS arkiv och bibliotek igen i april 2015.

Kundbetjäningen vid arkivenheten i Vasa fungerar normalt under renoveringstiden.

 

Senast uppdaterad 21.10.2014