Historiska nämnden

Historiska nämndens uppgift är att främja historieforskning och i synnerhet forskning om den svenska befolkningens och den svenska kulturens historia i Finland. Nämndens medlemmar representerar olika universitet och vetenskapliga institutioner.

Historiska nämnden

Som historiska nämndens ordförande fungerar professor Henrik Meinander och som t.f. sekreterare och forskare ped.mag. Janne Väistö (1.10.2014–30.9.2015) istället för fil.mag. Sophie Holm som är tjänstledig. 

Medlemmar:

Docent Ann-Catrin Östman, (ordförande), Åbo Akademi
Fil.dr Cecilia af Forselles, Finska Litteratursällskapet
Docent Björn Forsén, Helsingfors universitet
Docent Kenneth Gustavsson, Museibyrån, Åland
Professor Tiina Kinnunen, Uleåborgs universitet
Docent Lars-Folke Landgrén, Helsingfors universitet
Professor Pirjo Markkola, Jyväskylä universitet
Professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet
Fil.dr Henry Nygård, forskare, Pedersöre
Docent Eljas Orrman, Riksarkivet
Professor Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi
Docent Charlotta Wolff, Helsingfors universitet