Den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktning

Hans Aufrichtig

Hans Aufrichtig föddes i Prag men flyttade till Finland på 1890-talet. Aufrichtig tecknade ned melodier i Österbotten, på uppdrag av föreningen Brage i Vasa.

I sitt brev till styrelsen för föreningen Brage i Vasa beskriver Aufrichtig hur insamlingen av melodier gick till. "Resan hvilken företogs tillsammans med herr Fredrik Westberg var i många hänseenden intressant och bjöd på både allvarliga och komiska moment. De flesta personer som sjöngo eller spelade för mig voro allmoge." (s. 1)

Läs om upptecknaren i artiklarna nedan.

Artiklar

Bergman, Anne: Brages stråkorkester och Brageidén. Brage 100 år. Arv - Förmedling - Förvandling. Bo Lönnqvist, Anne Bergman, Yrsa Lindqvist (red.) Brages årsskrift 1991-2006, s. 120-140. Helsingfors, 2006.
Läs artikeln

Forslin, Alfhild: Insamling av folkmelodier i Svenskfinland. Budkavlen 54-55/1975-1976, s. 52-65. Åbo.
Läs artikeln

Forslin, Alfhild: Om insamling av folkmelodier i Svenskfinland under hundra år. Suomen Musiikin Vuosikirja 1961-1962, s. 24-35.
Läs artikeln

Melodier

menuettVIA1_7Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
menuettVIA1_8Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
menuettVIA1_32Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
menuettVIA1_55dLyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
menuettVIA1_59Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
menuettVIA1_70gLyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
menuettVIA1_79pLyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
menuettVIA1_85Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
menuettVIA1_126Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
menuettVIA1_142pLyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
menuettVIA1_158Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
menuettVIA1_203Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
menuettVIA1_251fLyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
menuettVIA1_254Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polskaVIA1_362gLyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polskaVIA1_404Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polskaVIA1_405Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polskaVIA1_435jLyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polskaVIA1_548Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
tvåtaktspolskaVIA1_778aLyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
tvåtaktspolskaVIA1_783aLyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polskaVIA1_822Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polskaVIA1_854Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polskaVIA1_882cLyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polskaVIA1_960bLyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polskaVIA1_1048Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_65aMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_71bMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_75bMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_132Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_220aMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_246Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_262Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_274Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_377Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_431bMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_435Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_457aMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_465cMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_488bMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_552Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_587Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_595dMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polkaVIA2_681Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polkaVIA2_694Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polkaVIA2_796Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polkaVIA2_890Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polkaVIA2_926aMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polkaVIA2_931Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
schottischVIA2_1089fMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
fyrkantsdanserVIA2_1417Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
fyrkantsdanserVIA2_1419Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
engelska-danserVIA2_1435Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
engelska-danserVIA2_1440bMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
långdansVIA2_1515Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
pardanserVIA2_1529aMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
pardanserVIA2_1551aMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
pardanserVIA2_1552bMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
pardanserVIA2_1562bMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
pardanserVIA2_1581cMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
pardanserVIA2_1589Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
pardanserVIA2_1599Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
pardanserVIA2_1600Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
diverse danserVIA2_1634Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
diverse danserVIA2_1635Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
diverse danserVIA2_1636Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
diverse danserVIA2_1637Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
diverse danserVIA2_1638Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
brudmarscherVIA3_64cMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
brudmarscherVIA3_65dMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
brudmarscherVIA3_66eMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
brudmarscherVIA3_88cMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
brudmarscherVIA3_95Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
lyckönskningarVIA3_160cMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
menuett / bröllopsdanserVIA3_333Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
måltidsmusikVIA3_12bMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
måltidsmusikVIA3_17Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)

<< Tillbaka


preload