Den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktning

Finlandssvensk spelmanstradition

Läs här vad Otto Andersson skriver om den finlandssvenska spelmanstraditionen i förordet till Finlands svenska folkdiktning VI A1 Äldre dansmelodier. Åbo 1963.

Läs här vad Greta Dahlström skriver i förordet till Finlands svenska folkdiktning VI A2 Yngre dansmelodier. Åbo 1972.

Läs här vad Otto Andersson skriver om finlandssvenska bröllopstraditioner i förordet till Finlands svenska folkdiktning VI A3 Bröllopsmusik. Åbo 1964.

Litteraturlista

Ahlbäck, Olav: V. E. V. Wessman. Svenska folkskolans vänners kalender 1958, s. 161-162. Helsingfors.
Läs artikeln

Andersson, Fridolf: Med fiol under armen. Intryck från vandringar i östra Nylands svensk-bygder. Svenska folkskolans vänners kalender 1915, s. 151-156. Helsingfors.
Läs artikeln

Andersson, Otto: "Djävulspolskan". Finländska varianter. Brages årsskrift 7/1912, s. 133-159. Helsingfors.
Läs artikeln

Andersson, Otto: Allmogemusiker. Hembygden 1910, s. 350-351. Helsingfors.
Läs artikeln

Andersson, Otto: Bidrag till känndedom om polskemelodiernas uppbyggnad. Brage Årsskrift 4 /1909, s. 170-176. Helsingfors.
Läs artikeln

Andersson, Otto: Bland Estlands svenskar. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 68: Förhandlingar och uppsatser 18, s. 155-177. Helsingfors, 1904.

Andersson, Otto: Byspelmän. Inhemska musiksträvanden. Anteckningar rörande musikens i Finland historia jämte smärre uppsatser i musik. s. 172-187. Helsingfors 1907.
Läs artikeln

Andersson, Otto: Den doriska skalan i nordisk folkmusik. Brage Årsskrift 19-20 / 1924-1925, s. 50-74. Helsingfors.
Läs artikeln

Andersson, Otto: En musikalisk släkt. En allmogemusiker. Hembygden 1910, s. 307-309. Helsingfors.
Läs artikeln

Andersson, Otto: Ett och annat om folkmusiken i sydvästra Finland (Ur ett föredrag hållet vid hembygdsdagarna i Åbo 1910). Hembygden 1912, s. 21-25. Helsingfors.
Läs artikeln

Andersson, Otto: Johan Petter Ragvals. En bortgången österbottnisk allmogespelman. Budkavlen 4/1925, s. 16-20. Åbo.
Läs artikeln

Andersson, Otto: Lokaltraditioner. Brages Årsskrift 1906, s. 66-67. Helsingfors.
Läs artikeln

Andersson, Otto: När spelmanslåten blev dikt (postumt utgiven av Sven Andersson 1971). Budkavlen 48-49 / 1969-1970, s. 12-20. Helsingfors.
Läs artikeln

Andersson, Otto: Petter Fredriksson. Svenska folkskolans vänners kalender 1947, s. 140-141. Helsingfors.
Läs artikeln

Andersson, Otto: Tre finlandssvenska vissångerskor. Budkavlen 42/1963, s. 29-57. Åbo.
Läs artikeln

Andersson, Otto: Viktor Allardt. Budkavlen 1/1922, s. 93-94. Åbo.
Läs artikeln

Backman, Anders: Spelmän och deras instrument. Ingår i "Som vargen ylar" Folkmusik och spelmansöden från Helsinge med omnejd. Utgiven av Musikinstitutet Kungsvägen i Vanda. Vanda 2007.
Läs artikeln

Bergman, Anne: Alfhild Forslin. SLS Arkiv nr 21/ 1992, s. 45-47. Helsingfors.
Läs artikeln

Bergman, Anne: Brage och spelmansmusiken. Brage 100 år. Arv - Förmedling - Förvandling. Bo Lönnqvist, Anne Bergman, Yrsa Lindqvist (red.) Brages årsskrift 1991-2006, s. 194-210. Helsingfors, 2006.
Läs artikeln

Bergman, Anne: Brages stråkorkester och Brageidén. Brage 100 år. Arv - Förmedling - Förvandling. Bo Lönnqvist, Anne Bergman, Yrsa Lindqvist (red.) Brages årsskrift 1991-2006, s. 120-140. Helsingfors, 2006.
Läs artikeln

Bergman, Anne: Greta Dahlström – musiker och fältforskare. SLS Arkiv nr 15/ 1987, s. 23-26. Helsingfors.
Läs artikeln

Bergman, Anne: Ilia Aarne. Ingår i ”Nu haver jag gått en så långer väg. Visor från Åbolands skärgård”. Källan 3/1996. Helsingfors.
Läs artikeln

Biskop, Gunnel: Menuetten - älsklingsdansen. Om menuetten i Norden - särskilt i Finlands svenskbygder - under trehundrafemtio år. 327 s. Utg. av Finlands svenska folkdansring. Helsingfors 2015.

Björk, Werner: En fiolspelman. Leander Honga i Gamlakarleby skn. Hembygden 1911, s. 72-73. Helsingfors.
Läs artikeln

Bryggman, Lorenz: Trettiofem korta levnadsbeskrivningar över åländska spelmän. Mariehamn 1969.

Carlson, Bengt: Karl Ekman. Svenska folkskolans vänners kalender 1947, s. 132-133. Helsingfors.
Läs artikeln

Dahlström, Fabian: John Rosas. Budkavlen 63/1984, s. 5-16. Åbo.
Läs artikeln

Dahlström, Fabian: John Rosas. Svenska folkskolans vänners kalender 1984, s. 113-114. Helsingfors.
Läs artikeln

Dahlström, Fabian: Otto Andersson. Finländska gestalter 9/1971, s. 7-41. Ekenäs.
Läs artikeln

Dahlström, Greta: Några anteckningar om folkvisan i Åboland. Brages Årsskrift 1923, s. 62-80. Helsingfors.
Läs artikeln

Dahlström, Greta: Visan om den botfärdiga Magdalena. Brages Årsskrift 1925, s. 79-87. Helsingfors.
Läs artikeln

Dencker, Nils: Den finländska djävulspolskan i Sverige. Budkavlen 1928, s. 100-103.
Läs artikeln

Ekman, Karl: På vissamlingsresor. Tidningen Åland 10.9.1892 s. 2-3, 14.9.1892 s. 2, 17.9.1892 s. 2-3.
Läs artikeln

Ekström, Siv: Grattis Valter Enlund 100 år! Fiolen min 1/2012, s. 24. Helsingfors.
Läs artikeln

Ekström, Siv: Tre spelande bröder i Vårdö. Fiolen min 1/2012, s. 18-19. Helsingfors.
Läs artikeln

Ekström, Siv: Uppteckningar av åländsk folkmusik – ett försök till inventering. Åländsk odling 47/1987, s. 80-111. Mariehamn.
Läs artikeln

Fagerström, Karl Johan: Anteckningar om folkmusiken och spelmän i Lojo och omnejd 2. Brages Årsskrift 1911, s. 142-155. Helsingfors.
Läs artikeln

Fagerström, Karl Johan: Prov på dansmelodier från Lojo. Brages Årsskrift 1908, s. 115-122. Helsingfors.
Läs artikeln

Fagerström, Karl Johan: Smärre anteckningar om folkmusiken i Lojo och omnejd. Brages Årsskrift 1908, s. 106-115. Helsingfors.
Läs artikeln

Fleege, Ragnar: Förteckning över i Esbo socken år 1909 levande allmoge-fiolspelmän, vissångare och sångerskor. Hembygden 1911, s. 35-36. Helsingfors.
Läs artikeln

Forslin, Alfhild: En vissångerska från Borgå skärgård. Budkavlen 21/1942, s. 106-107. Åbo.
Läs artikeln

Forslin, Alfhild: Insamling av folkmelodier i Svenskfinland. Budkavlen 54-55/1975-1976, s. 52-65. Åbo.
Läs artikeln

Forslin, Alfhild: Om insamling av folkmelodier i Svenskfinland under hundra år. Suomen Musiikin Vuosikirja 1961-1962, s. 24-35.
Läs artikeln

Forslin, Alfhild: Otto Andersson – idéernas man. Budkavlen 48-49/1969-1970, s. 5-11. Åbo.
Läs artikeln

Forslin, Alfhild: Spelmän och bröllopsmusik från Österbotten. Några personliga minnen. Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning 1978, s. 59-66. Svenskt visarkiv och Samfundet för visforskning, Stockholm.
Läs artikeln

Forslin, Alfhild: Sveriges radios magnetofoninspelningar av svensk folkmusik i Finland 1957. Budkavlen 37/1958, s. 74-111. Åbo.
Läs artikeln

Gadolin, Sigurd: Fridolf Andersson. Svenska folkskolans vänners kalender 1953, s. 133-136. Helsingfors.
Läs artikeln

Granvik, Maja: Erik Jansson (Aspö Erik). Svenska folkskolans vänners kalender 1996, s. 148-149. Helsingfors.
Läs artikeln

Gripström, Hjalmar: En Kronoby-spelman. Budkavlen 1928, s. 77-79.
Läs artikeln

Heikel, Yngvar: Allmogespelmän i Svensk-Finland. Insamling av biografiska uppgifter om spelmännen/Allmogespelmän i Pojo socken. Budkavlen 4/1925, s. 102-108. Åbo.
Läs artikeln

Heikel, Yngvar: Minnen och hågkomster. På folkdansforskning. Brages Årsskrift 1930, s. 46-53. Helsingfors
Läs artikeln

Heikel, Yngvar: Om menuetter i Österbotten. Studier och uppsatser tillägnade Otto Andersson på hans femtioårsdag den 27 april 1929 (Budkavlen 1929), s. 105-111. Åbo.
Läs artikeln

Henricson, Ulla-Stina: 100 år sedan Brunskärs Maja föddes. Fiolen min 1/2013, s. 8-9. Helsingfors.
Läs artikeln

Herranen, Gun: Från Sibelius till Runeberg. En kvinnlig magister på Sibeliusmuseum. Suomen Turku - Åbo, vår stad 1/2004, s. 26-27. Åbo 2004.
Läs artikeln

Herranen, Gun: Med velociped, vaxdukshäfte och penna. V.E.V. Wessman som insamlare av folkloristiskt material i början av seklet. Historiska och litteraturhistoriska studier 61. Helsingfors 1986.
Läs artikeln

Hoppu, Petri: Från björndans till menuett. Bröllopsdanser i Vörå, Oravais och Maxmo på 1800-talet. Allt under linden den gröna. Studier i folkmusik och folklore tillägnade Ann-Mari Häggman 19.9 2001. Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 31. Vasa 2001, s. 305–315.
Läs artikeln

Häggman, Ann-Mari: Alfhild Forslin. Svenska folkskolans vänners kalender 1992, s. 69-69. Helsingfors.
Läs artikeln

Häggman, Ann-Mari: Erik Johan Lindvall. Svenska folkskolans vänners kalender 1986, s. 93-94. Helsingfors.
Läs artikeln

Häggman, Ann-Mari: Greta Dahlström - en musikalisk tusenkonstnär. Resonans nr 4/ 1987, s. 4-5. Vasa 1987.
Läs artikeln

Häggman, Ann-Mari: Greta Dahlström musiklärare, vissamlare, komponist. Historiska och litteraturhistoriska studier 54, s. 239-247. Helsingfors 1979.
Läs artikeln

Häggman, Ann-Mari: Pärtfiol och blänkande harmonika. De österbottniska spelmännens instrument 1850-1930. Folk och musik 1994, s. 27-64. Vasa.
Läs artikeln

Häggman, Ann-Mari: Spelmannen i det österbottniska bondesamhället. Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning 1979, s. 59-71. Svenskt visarkiv och Samfundet för visforskning, Stockholm.
Läs artikeln

Häggman, Ann-Mari: Sydösterbottnisk musiktradition. Musik och mänskor – folkmusik från Kristinestadsnejden. Marianne Maans (red.) Finlands svenska folkmusikinstitut, s. 12-48. Vasa 2006.
Läs artikeln

Häggman, Ann-Mari: Två österbottniska bygdespelmän. Svenska folkskolans vänners kalender 1976-77, s. 49-56.
Läs artikeln

Högnäs, Per-Ove: Dans och spelmän på Kökar - tradition och förändring i en åländsk utskärsbygd. Åländsk odling 1986. s. 32-65 .
Läs artikeln

Högnäs, Per-Ove: En bröllopsskildring från tidigt 1800-tal. Sanct Olof 1985, 1985, s. 93-96. Åland.
Läs artikeln

Högnäs, Per-Ove: Frieri- och bröllopstraditionert på Kökar. Sanct Olof 1982, 1982, s. 64-81. Åland.
Läs artikeln

Högnäs, Per-Ove: Låtar från Kökar. Uppteckningar och historik över spel- och danstraditioner i en skärgårdsbygd. 113 s. Ålands folkminnesförbund r.f. Bygdeserie nr 13. Mariehamn 1991.

Jansson, Algot: Victor Allardt. Svenska folkskolans vänners kalender 1923, s. 164-165. Helsingfors.
Läs artikeln

Jansson, N.O; Ett bondbröllop i Kimito för 80 år sedan. Brage årsskrift I, 1906, s. 39-42. Helsingfors.
Läs artikeln

Johnsson, Emil: Greta Dahlström. Svenska folkskolans vänners kalender 1978, s. 70-71. Helsingfors.
Läs artikeln

Johnsson, Emil: Otto Andersson – den folkliga sångens och musikens förnyare. Svenska folkskolans vänners kalender 1979, s. 47-52. Helsingfors.
Läs artikeln

Johnsson, Emil: Spelmanstraditionen. Svenska folkskolans vänners kalender 1974, s. 11-16. Helsingfors.
Läs artikeln

Johnsson, Emil: Till Otto Anderssons minne. Tal vid festkonserten i Lovisa 20.6.1971. Svenska folkskolans vänner kalender 1971, s. 17-19. Helsingfors.
Läs artikeln

Järvelä, Arto: Arto Järvelä minns Valter Enlund. Fiolen min 1/2013, s. 24-25. Helsingfors.
Läs artikeln

Karlsson, K. G.: Anteckningar om spelmän i Östra Nyland. Brages Årsskrift 1913-1916, s. 110-123. Helsingfors.
Läs artikeln

Karlsson, Svenolof: Så är det med Purmo-visan (om spelmannen Johan Johansson Bränn). Ingår i Vasabladet 20.2.1982. Insändare i anledning av artikeln: Karlsson, Svenolof: Slottes skogsviol. Ingår i Jakobstads tidning 21.3.1982; Anonym insändare: Slottes söndagskväll. Anonym insändare: Visan är Bränns. Ole Jakobsson: Finns mera fakta om Plocka vill jag. Artiklarna ingår i Jakobstads tidning 23.3.1982 ; Lillqvist, Walde: Purmo-visan. Karlsson, Svenolof: Två och två blev fem. Båda artiklarna ingår i Jakobstads tidning 24.3.1982.

Kuni, Stefan: Honka-Leanders brudvals. Fiolen min 1/2013, s. 14-15. Helsingfors.
Läs artikeln

Kuni, Stefan: Låtar vandrar och mår bra. Fiolen min 4/2012, s. 20-23. Helsingfors.
Läs artikeln

Kuni, Stefan: Några iakttagelser angående användningen av omstämd fiol i finländsk folkmusik. Fiolen min 4/2010, s. 20-22. Helsingfors.
Läs artikeln

Kuni, Stefan: Ytterligare några iakttagelser angående omstämd fiol. Fiolen min 2/2011, s. 21. Helsingfors.
Läs artikeln

Kvideland, Reimund; Alfhild Forslin 1904-1991. Budkavlen 1991 s. 77-79, Åbo 1992.
Läs artikeln

Laurén, Esther: "Spelmans-Gusta". Svenska Folkskolans vänners kalender 1898, s. 225-229. Helsingfors.
Läs artikeln

Lillqvist, Walde: Plocka vill jag skogsviol (om spelmannen Johan Bränn). Jakobstads tidning 24.4.1977 (artikeln ingick också i Vasabladet och Österbottningen). Insändare i anledning av artikeln: Törnkvist, Eugen: ”Plocka vill jag skogsviol”, Jakobstads tidning 20.4.1977.

Lindholm, Erik; Spelmanstraditioner i kommunen Sund på Åland 1910-1950. Åländsk odling 47, s. 112-130. Mariehamn 1987.
Läs artikeln

Lindholm, Pia: Möten på fältet som skatter på webben – Finlands svenska folkdiktning som digital utgåva. Laboratorium för folk & kultur 2/2010 ”Fröjdefull fest, munter musik”, s. 24-27. Helsingfors.
Läs artikeln

Lindroos, Valter: Henrik Sundblad. Svenska folkskolans vänners kalender 1948, s. 110-112. Helsingfors
Läs artikeln

Lönnqvist, Bo: Blev sångskatten finlandssvensk? (Om spelmannen Johan Bränn). Hufvudstadsbladet, Sångfestnummer 19.5.2001. Insändare: Isaksson, Synnöve: Plocka vill jag skogsviol. Hufvudstadsbladet 24.5.2001; Lönnqvist, Bo: Spelmannen hette Bränn. Hufvudstadsbladet 30.5.2001.

Lönnqvist, Bo: Otto Andersson och folkdräkterna. En intervju. Brages Årsskrift 1958-1973, 1973, s. 67-81.
Läs artikeln

Malmström, Karin-Maria: Waldemar Helén. Svenska folkskolans vänners kalender 1991, s. 98-99. Helsingfors.
Läs artikeln

Mannil, Ragnar: Alexander Slotte som folkbildare. Svenska folkskolans vänners kalender 1971, s. 51-55. Helsingfors.
Läs artikeln

Mannil, Ragnar: Emil Johnsson. Svenska folkskolans vänners kalender 1988, s. 91-92. Helsingfors.
Läs artikeln

Mannil, Ragnar: Ester Herrgård. Svenska folkskolans vänners kalender 1994, s. 80-81. Helsingfors.
Läs artikeln

Norlind, Tobias: Några riktlinjer för polskaforskningen. Budkavlen 2/ 1929, s. 112-117. Åbo 1929.
Läs artikeln

Nyqvist, Niklas: Brage och Otto Andersson. Brage 100 år. Arv - Förmedling - Förvandling. Bo Lönnqvist, Anne Bergman, Yrsa Lindqvist (red.) Brages årsskrift 1991-2006, s. 23-47. Helsingfors, 2006.
Läs artikeln

Nyqvist, Niklas: Från bondson till folkmusikikon. Otto Andersson och formandet av "finlandssvensk folkmusik". 310 s. Åbo, 2007.

Nyqvist, Niklas: Från bondson till folkmusikikon. Otto Andersson och formandet av finlandssvensk folkmusik. (Lectio praecursoria). Laboratorium för folk och kultur 4/2007, s. 20-22. Åbo 2007.

Nyqvist, Niklas: Om forskningen kring Otto Andersson. Resonans nr 3-4/ 1999, s. 6-7.
Läs artikeln

Nyqvist, Niklas: Otto Andersson och folkmusiken - ett nordiskt perspektiv. Budkavlen 2008, s. 30-41. Åbo.
Läs artikeln

Nyqvist, Niklas: Otto Anderssons efterlämnade folkmusiksamling. Upptecknat och inspelat. Nio folklorister på upptäcktsfärd i arkivens gömmor. Folk och musik 2000, s. 94-113. Vasa, 2000.
Läs artikeln

Nyqvist, Niklas: Sångfest enligt Otto Andersson. Resonans nr 2-3/ 2001, s.18-19.
Läs artikeln

Okänd författare (E.N.): Hanna Hagbom. Svenska folkskolans vänners kalender 1955, s. 121-122. Helsingfors.
Läs artikeln

Okänd författare (H. H.): Carl Magnus Hildebrand. Svenska folkskolans vänners kalender 1936, s. 120-122. Helsingfors.
Läs artikeln

Okänd författare (I. J.): Ett bondbröllop i Helsinge på 1860-talet. Brage årsskrift III, 1908, s.195–196. Helsingfors.
Läs artikeln

Okänd författare (Kronobybo): Firandet av lysning och bröllop i Kronoby år 1891. Brage årsskrift IV, 1910, s. 237–240, Helsingfors.
Läs artikeln

Okänd författare (O.E.): Lennart Witting. Svenska folkskolans vänners kalender 1959, s. 158-159. Helsingfors.
Läs artikeln

Okänd författare: Gustaf Bohms släkttavla. Brages Årsskrift 1906, s. 45-46. Helsingfors.
Läs artikeln

Okänd författare: Otto Andersson. Svenska folkskolans vänners kalender 1970, s. 63-64. Helsingfors
Läs artikeln

Okänd författare: Otto Lillhannus. Svenska folkskolans vänners kalender 1971, s. 61. Helsingfors.
Läs artikeln

Okänd författare: Runar Långbacka. Svenska folkskolans vänners kalender 1971, s. 62-63. Helsingfors.
Läs artikeln

Rosas, John: Otto Andersson. Klinga visa, sjung fiol. FSSMF:s historik 50, s. 7-15. Helsingfors 1983.
Läs artikeln

Rosas, John: Otto Anderssons väg från Vårdö till Åbo Akademi. Historiska och litteraturhistoriska studier 58 (red. Torsten Steinby), s. 99-136. Helsingfors 1983.
Läs artikeln

Rosenback-Holmström, Nina: Valter Enlund in memoriam. Fiolen min 1/2013, s. 22-23. Helsingfors
Läs artikeln

Rundt, Joel (J. Rdt): Alexander Slotte. Svenska folkskolans vänners kalender 1927, s. 115-117. Helsingfors.
Läs artikeln

Sjöberg, Wilhelm: Något om fiolen och fiolspelning i Replot. Hembygden 1916, s. 79-80. Helsingfors.
Läs artikeln

Snellman, Alf: Edvin Forsén. Svenska folkskolans vänners kalender 1978, s. 73. Helsingfors.
Läs artikeln

Solstrand, Väinö: Olof Reinhold Sjöberg. Hembygden 1913, s. 97-99. Helsingfors.
Läs artikeln

Strandberg, Einar: Alexander Slottes liv och diktning. Brages Årsskrift 1936-1945. 40 års festskrift, s. 9-18. Helsingfors.
Läs artikeln

Tegengren, Gustav: Alfons Takolander. Svenska folkskolans vänners kalender 1935, s. 123-126. Helsingfors.
Läs artikeln

Wichmann, V. K. E. (Gånge Rolf): Ernst Lagus. Svenska folkskolans vänners kalender 1923, s. 152-154. Helsingfors.
Läs artikeln

Wikman, K. Rob. V: Ett monument över svenska folkminnen i Finland. Budkavlen 48-49/1969-1970, s. 20-31. Åbo.
Läs artikeln

Wikman, K. Rob. V: Otto Andersson, hans vetenskap och forskning. Budkavlen 42/1963, s. 5-12. Åbo.
Läs artikeln

Wikman, K. Rob. V: Otto Andersson. Årsskrift utgiven av Åbo Akademi 53, 1968-1969, s. 341-347. Åbo 1969.
Läs artikeln

Wikman, K. Rob. V: V. E. V. Wessman femtio år. Budkavlen 1929/8, s. 1-4. Åbo.
Läs artikeln


preload