Den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktning

Krokbäck, Josep

Josep Krokbäck ("Penik Josep") från Penik by i Lappfjärd. 61 år gammal (född 1842). Torpare. Mycket välkänd spelman. (Otto Anderssons anteckningar 1903). Läs mera om Josep Krokbäck i artiklarna nedan.

Artiklar

Andersson, Otto: Byspelmän. Inhemska musiksträvanden. Anteckningar rörande musikens i Finland historia jämte smärre uppsatser i musik. s. 172-187. Helsingfors 1907.
Läs artikeln

Häggman, Ann-Mari: Spelmannen i det österbottniska bondesamhället. Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning 1979, s. 59-71. Svenskt visarkiv och Samfundet för visforskning, Stockholm.
Läs artikeln

Häggman, Ann-Mari: Sydösterbottnisk musiktradition. Musik och mänskor – folkmusik från Kristinestadsnejden. Marianne Maans (red.) Finlands svenska folkmusikinstitut, s. 12-48. Vasa 2006.
Läs artikeln

Lindholm, Pia: Möten på fältet som skatter på webben – Finlands svenska folkdiktning som digital utgåva. Laboratorium för folk & kultur 2/2010 ”Fröjdefull fest, munter musik”, s. 24-27. Helsingfors.
Läs artikeln

Melodier

menuettVIA1_173dLyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
menuettVIA1_180Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
menuettVIA1_245Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polskaVIA1_349bLyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polskaVIA1_448Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polskaVIA1_752Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polskaVIA1_809Lyssna på melodin
Melodin i notskrift (scorch)
Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_47jMelodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
valsVIA2_370Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
polkaVIA2_733Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
schottischVIA2_1001Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
schottischVIA2_1111Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)
pardanserVIA2_1524Melodin i "fritt format" (music XML)
Melodin som bild (jpeg)

<< Tillbaka


preload