Den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktning

Projektet den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktning

Svenska litteratursällskapet har under de senaste åren gått in för att i allt högre grad publicera digitalt material på webben. I samband med detta föddes tanken på att det folkloristiska praktverket Finlands svenska folkdiktning skulle ges större synlighet. En del förarbete gjordes år 2008 och projektet startade året därpå.

Finlands svenska folkdiktning är en bokserie på 21 volymer som utkom mellan åren 1917-1975. I detta verk finns den äldre finlandssvenska folkloristiska folktraditionen samlad. Huvudtanken med utgivningen var att sprida kännedom om den svenska folktraditionen i Finland både till forskare och till allmänheten.

Vi valde att först ge ut del VI A1 på webben, d.v.s. det band som har fått beteckningen Äldre dansmelodier. Det betyder att 1 100 menuetter, polskor och polonäser nu är sökbara via en databas där det också finns uppgifter om insamlare, spelmän och om spelmanstraditionen i stort. Du kan enkelt hitta i materialet med hjälp av flera sökord, bl.a. via namnet på spelmannen, upptecknaren, låten, orten därifrån låten härstammar, låttypen eller året då melodin är upptecknad. Dessutom kan du lyssna på melodier, byta tonart och skriva ut noter. Allt detta gör att webbversionen ger dig information som sträcker sig utöver det som finns i den tryckta volymen.

Att vi nu publicerar detta verk på webben är helt i linje med ursprungstanken från år 1908. Också vårt mål är att sprida kännedom om det digra finlandssvenska folkloristiska materialet. Universitetsforskare, studerande, musiker, hembygdsforskare, underhållare, revymakare och alla andra som är intresserade av den äldre folktraditionen är välkomna att använda all den information som finns på webbplatsen. Materialet står till fri disposition för alla och får användas fritt.

Projektet har genomförts inom ramen för Folkkultursarkivet. Anne Bergman och Pia Lindholm har planerat webbsidans logik och innehåll. De har också skrivit samtliga webbtexter. Niklas Labart och Mikael Norrgård har skött om det tekniska förverkligandet. Tietokannat.fi har skapat webbplatsens layout.


preload