Den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktning

Menuett

I Finlands svenska folkdiktning finns 276 menuetter. Av dessa är tre s.k. tvåtaktsmenuetter, d.v.s. de går i 2/4 takt trots att de har dansats och uppfattats som menuetter. Menuett som folklig dans har varit utmärkande för den finlandssvenska traditionen och speciellt vanlig har dansen varit i mellersta och södra Österbotten.

Menuetten är en dans i ¾ takt. Den skapades vid det franska hovet vid mitten av 1600-talet och Ludvig XIV var en entusiastisk menuettdansare. Menuetten genomgick många bearbetningar under 1700-talet. I stiliserad konstmusikalisk form blev den en ofta förekommande sats i 1700-talets instrumentalsviter.

Menuetten var populär i Sverige-Finland under första delen av 1700-talet. Menuett dansades t.ex. i Jomala prästgård på Åland vid ett julkalas 1747. Det är högst sannolikt att folkliga spelmän spelade menuetter redan vid den tiden.

I folklig tradition fick menuetten ställning som ceremoniell fördans vid bröllop. Under 1800-talets senare del dansades menuett också på allmänna danstillställningar i Finland.

Menuett har dansats i alla delar av det svenska språkområdet i Finland, men under början av 1900-talet var menuettens kärnområde mellersta och södra Österbotten. Av de 276 menuettmelodierna i Finlands svenska folkdiktning är 172 upptecknade i Österbotten, 70 i Nyland, 26 i Åboland och 8 på Åland.

 

MELODIEXEMPEL:

Nr 227. Denna menuett har Alexander Slotte satt ord till ”Minns du en gång vid juletid” och brukar gå under rubriken ”De gamlas menuett”. Den har stor släktskap med Carl Mikael Bellmans Fredmans epistel nr 1 ”Gutår båd natt och dag” och Fredmans epistel nr 59 ”Båtsman tag nu din luva”.

 

Läs mer om menuetten:

Biskop, Gunnel: Menuetten - älsklingsdansen. Om menuetten i Norden - särskilt i Finlands svenskbygder - under trehundrafemtio år. 327 s. Utg. av Finlands svenska folkdansring. Helsingfors 2015.

Huldén, Lars (1984) ”Får man hoppa i menuetten?” Festtal vid folkdansstämman i Oravais den 17 juni 1984. Folkdansaren. Organ för finlands svenska folkdansring. Nr 6, december 1984, årgång XXXI, s. 3-10. Helsingfors.

 

<< Tillbaka


preload