Den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktning

Det folkloristiska samlingsverket Finlands svenska folkdiktning

Det kan icke vara meningen att det arbete som utförts för den svenska folkloren i Finland skall vara nedgrävt och såsom hittills så godt som otillgängligt i arkivens gömmor. Det kan icke vara meningen, att det material som ansamlats med stor möda och stora kostnader, skall utnyttjas af en och annan forskare, som däri finner endast en biprodukt i och för belysandet af andra folkstammars folkdikt, seder och bruk.

Citatet ovan är hämtat från Ernst Lagus sjutton sidor långa brandtal som han höll i november 1908 vid Svenska litteratursällskapet i Finlands styrelsemöte. Hans initiativ ledde till att Svenska litteratursällskapet började ge ut Finlands svenska folkdiktning.

En ambitiös utgivningsplan gjordes upp. Arkitekten och konstnären Hilding Ekelund planerade pärmen. Ekelund hämtade inspiration ur den nordiska mytologin. Han lät trädet Yggdrasil med Odins korpar Hugin och Munin symbolisera folkloristiken. Enligt den nordiska mytologin sände Odin varje dag ut korparna i gryningen för att lyssna och lära och vid middagstid var de tillbaka med nyheter från hela världen. Under trädet har Ekelund ritat in landskapsvapnen för de en- och tvåspråkiga landskapen i Finland — Nyland, Egentliga Finland, Åland och Österbotten. I bakgrunden antyds Finlands statsvapen.

De två första volymerna som innehöll folksagor publicerades 1917. De publicerades i två olika versioner. Sagoforskaren Oskar Hackman redigerade två volymer där samtliga kända folksagor i förkortad referatform ingick. Anders Allardt publicerade en del av sagorna i sin helhet. Denna s.k. populärutgåva var tänkt för den stora allmänheten.

Tanken med Finlands svenska folkdiktning var att man skulle publicera allt det finlandssvenska folkloristiska materialet som dittills hade samlats in. Man ville att forskare också utanför Helsingfors och Åbo, och speciellt de som bodde i de övriga nordiska länderna, skulle kunna ta del av materialet och utnyttja det för forskning. Att ha jämförelsematerial var viktigt i början av 1900-talet eftersom en stor del av forskningen gick ut på att jämföra och söka ursprung.

Finlands svenska folkdiktning utgavs av Svenska litteratursällskapet mellan åren 1917 och 1975. I dag består verket av 21 band. De bästa finlandssvenska experterna på de olika folkloristiska områdena anlitades för detta arbete. Tusentals och åter tusentals arbetstimmar sattes ner av forskare, avskrivare, kopister, systematiserare och redigerare för att få till stånd volymerna.

Finlands svenska folkdiktning består i dag av följande volymer:

I Sagor
A. referatsamling. Utg. Av Oskar Hackman.
1. 1917 (SLSS 132) 2. 1920 (SLSS 151)
B. Sagor i urval. Utg. Av Anders Allardt.
1. 1917 (SLSS 136) 2. 1920 (SLSS 163)

II Sägner
Utg. av V.E.V. Wessman.
1. Kulturhistoriska sägner. 1928 (SLSS 201)
2. Historiska sägner. 1924 (SLSS 174)
3. Mytiska sägner. 1931 (SLSS 226, 227)

III Ordstäv
Utg. av Väinö Solstrand. 1923 (SLSS 172)

IV Gåtor 
Utg. av V.E.V. Wessman. 1949 (SLSS 327)

V Folkvisor
Utg. av Otto Andersson.
1. Den äldre folkvisan. 1934 (SLSS 246)
3. Sånglekar. 1967 (SLSS 423)

VI Folkdans  A.
Instrumentalmusik. Utg. av Otto Andersson.
1. Äldre dansmelodier. 1963 (SLSS 400)
2. Yngre dansmelodier. 1975. (SLSS 466)
3. Bröllopsmusik. 1964 (SLSS 402)
B. Dansbeskrivningar. Utg. av Yngvar Heikel. 1938 (SLSS 268)

VII Folktro och trolldom
1. Övernaturliga väsen. Utg. av Gunnar Landtman. 1919 (SLSS 147)
2. Växtlighetsriter. Utg. av Gunnar Landtman. 1925. (SLSS 184)
3. Människan och djuren. Utg. av V.E.V. Wessman. 1952 (SLSS 337)
4. Folktro om naturen. Utg. av V.E.V. Wessman. 1955 (SLSS 349)
5. Magisk folkmedicin. Utg. av V.W. Forsblom. 1927 (SLSS 195)

VIII Lekar och spel.
Utg. av V.E.V. Wessman. 1962 (SLSS 390)


preload