Den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktning


Välkommen till den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktning!

Finlands svenska folkdiktning består av 21 volymer äldre finlandssvensk folktradition. Detta omfattande verk innehåller alla folkloristiska materialtyper som har samlats in i slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet 1900. Webbplatsen har nu utökats med de yngre dansmelodierna (VIA2). Tidigare fanns menuetter, polskor och polonäser. Nu finns även valserna, polkorna, schottisarna, masurkorna och kontradanserna tillgängliga för alla på nätet. De yngre dansmelodierna är inte ännu tillgängliga som midifiler men däremot som notskrift. Webbplatsen har också utökats med information om spelmännen och upptecknarna.

Dyk in i musikens värld och forska fram på vilka orter Djävulspolskan spelades, vem sockenskräddaren Gustaf Bohm var och hur många uppteckningar Otto Andersson gjorde!


preload