Den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktning


Välkommen till den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktnings musikdelar!

Finlands svenska folkdiktning består av 21 volymer äldre finlandssvensk folktradition. Detta omfattande verk innehåller alla folkloristiska materialtyper som har samlats in i slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet 1900. På denna webbplats kan du ta del av Finlands svenska folkdiktnings musikdelar, d.v.s. Äldre dansmelodier (VI A1), Yngre dansmelodier (VI A2) och Bröllopsmusik (VI A3). Här finner du menuetter, polskor, polonäser, valser, polkor, schottisar, masurkor och kontradanser, samt melodier anknutna till bröllopstraditioner, såsom brudmarscher, visor, skålar och bröllopsdanser. Här kan du även hitta information om spelmännen och upptecknarna, samt tilläggsmaterial om den finlandssvenska spelmanstraditionen.

Dyk in i musikens värld och forska fram på vilka orter Djävulspolskan spelades, vem sockenskräddaren Gustaf Bohm var och när man spelade Grötmarschen på bröllop!


preload