Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Söktips

Det enklaste sättet att söka är att i sökformuläret skriva in ett namn, ett ord eller en fras och därefter klicka på knappen "Sök". Som svar på frågan presenteras en lista över de texter där namnet, ordet eller frasen förekommer. Listan på posterna visas i alfabetisk ordning.

Om man skriver in sökord i flera fält visas de texter där alla sökord förekommer. För att uppnå bästa möjliga resultat bör sökningen avgränsas, d.v.s. så att du inte använder alla sökfält på en gång.

Titel: Fältet anger titel på bok eller artikel, inklusive undertitlar. Sökning på boktitel ger också träff på de eventuella artiklar som ingår i den. Man kan skriva ut hela titeln men det går också att ange bara några ord ur titeln i vilken ordning som helst, t.ex. bo på, barn jul eller lev lycklig. I det här fältet kan man också söka på tidskrifters och tidningars namn, och får då upp artiklar som har förekommit i dessa, t.ex. Källan.

Författare: Namn på författare. Namnet kan skrivas fritt, t.ex. Lönnqvist Bo eller Bo Lönnqvist.

År: Året när boken, tidskriften eller tidningen har utkommit. Sökning på artiklar och böcker utgivna under en viss tidsperiod kan göras med tre punkter mellan årtalen, t.ex. 2000...2002.

Region/Ort: Den region eller ort texten behandlar, t.ex. Nyland eller Borgå.

Ämnesord: Alla poster har försetts med ämnesord. Ämnesorden är indelade i elva huvudkategorier, som syns bredvid sökfälten på söksidan. Ämnesorden kan väljas i listan i sökrutan. Orden är i huvudsak alfabetiskt ordnade men t.ex. årets fester är uppräknade enligt årets gång. Man kan endast söka på ett ämnesord per sökning. Eftersom ämneskategorierna är få och därför ganska allmänna kan det löna sig att söka på närliggande kategorier för att förbättra sökresultatet; t.ex. barnafödande kommer upp både under kategorierna sjukvård och släkt-familj.

Sökresultat: Resultatet av sökningen visas i en lista som är alfabetiskt ordnad. Posterna innehåller författarens namn, bokens eller artikelns namn, var artikeln ingår, utgivningsort, utgivningsår samt sidantal. Om artikeln behandlar någon region eller ort, nämns dessa sist i sökresultatet inom klamrar.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |