Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Introduktion

År 1976 publicerade Bo Lönnqvist boken "Folklivsforskning. En bibliografi över Svenskfinland" (Meddelanden från Folkkultursarkivet nr 5). I dag, över 30 år senare, har emellertid en hel del nya böcker och artiklar publicerats inom ämnet. Folkkultursarkivet har därför fortsatt arbetet genom att sammanställa en databas över finlandssvensk traditionsforskning. I databasen kan man söka artiklar och böcker på deras titel, författare eller ort. Man kan också söka poster med hjälp av ämnesord.


Urval

Bibliografin omfattar monografier och artiklar inom svensk traditionsforskning i Finland. Svenskspråkiga etnologers och folkloristers verk finns delvis med även när de behandlar ämnen utan anknytning till det svenska i Finland. Finska eller nordiska författares böcker eller artiklar finns med i de fall de relaterar till finlandssvensk traditionsforskning. Gränsdragningarna har ibland varit svåra. Samtliga titlar i "Folklivsforskning" är införda i databasen.

Hembygdsföreningars och lokalhistorikers verk har i regel inte inkluderats i bibliografin. Opublicerade akademiska avhandlingar, liksom allt annat opublicerat material, har likaså utelämnats. Recensioner ingår heller inte i databasen. Däremot har rapporter från olika symposier och möten tagits med.

Databasen omfattar för närvarande ca 6 600 poster. Bibliografin är givetvis inte heltäckande, och den lever hela tiden, d.v.s. nya böcker och artiklar skrivs kontinuerligt in. Kommentarer eller synpunkter på databasen kan riktas till Carola Ekrem på Folkkultursarkivet, tfn 09-618 774 60, e-post carola.ekrem@sls.fi. Postadressen är Folkkultursarkivet, Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors.

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |