Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Användning av SLS arkivmaterial på nätet

 

1. Material på SLS webbplats www.sls.fi

Ifall inget annat nämns kan allt bildmaterial på www.sls.fi användas fritt. Som källa anges Svenska litteratursällskapet i Finland. I fall fotograf eller annan upphovsman nämns bör dennes namn även anges på det sätt god sed kräver.

2. Material på Europeana www.europeana.eu

SLS arkivmaterial på Europeana är fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner. Materialet tillhör "Public Domain" eller har fått markeringen "Creative Commons CC0 1.0" och får därför användas fritt utan restriktioner. Vi ber dig vänligen ange Svenska litteratursällskapet i Finland som källa. I fall fotograf eller annan upphovsman nämns bör dennes namn även anges på det sätt god sed kräver.

3. Material på Flickr www.flickr.fi/slsarkiva

Fotografierna som publiceras på Flickr har identifierats som fria från kända upphovsrättsliga restriktioner "Public Domain". Bilderna är markerade med "no known copyright restrictions" vilket betyder att SLS inte känner till begränsande restriktioner, antingen för att SLS äger rättigheterna till materialet, att skyddstiden löpt ut eller att materialet inte begränsas av andra kända restriktioner. Bilderna får kopieras, spridas och användas fritt, även i kommersiellt syfte. Vi ber dig vänligen ange Svenska litteratursällskapet i Finland som källa. I fall fotograf eller annan upphovsman nämns bör dennes namn även anges på det sätt god sed kräver.

 

Har du frågor eller information angående det digitala materialet eller vill beställa bilder i högre resolution kan du kontakta SLS arkiv påa dressen info(a)sls.fi.

Tillbaka      
| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |