Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Allmän information, se alltid aktuell annonsering

 

Lennart Engströms stipendiefond
Stipendier kan sökas av unga, svensktalande högskoleingenjörer för studier i skeppsbyggnad. Stipendiet ska användas för studier eller praktik utomlands.

Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II
Stipendier och understöd kan sökas av personer och organisationer som idkar studier i eller publicerar verk om svenska språket, historia, teologi och kyrkohistoria samt miljövård och teknologi beaktande även forskning gällande alternativa energiformer. Till ansökningshandlingarna ska fogas forsknings- eller publikationsplan.

Bo Backströms fond
Stöd för att främja det svenska språkets fortbestånd i Finland kan sökas av institutioner eller projekt som stöder det svenska språket bland tvåspråkiga och som ökar förståelsen för finlandssvenska strävanden i vårt samhälle. 

Carl-Johan von Troils minnesfond
Resestipendier kan sökas av framgångsrika finlandssvenska medicinestuderande och -kandidater för kompletterande studier eller kurser utomlands. Till ansökningshandlingarna ska fogas kortfattad utredning över studier och praktik samt över utlandsvistelsens ändamål.

Litteraturvetenskapliga nämnden
Forskningsstipendier kan sökas av personer som avlagt magisterexamen i något litteraturvetenskapligt ämne och fortsätter studierna med sikte på licentiat- eller doktorsexamen. Också postdoktoral forskning samt konferenser och resestipendier för studier vid utländskt universitet kan komma i fråga. Nämndens uppgift är att främja litteraturforskning, särskilt sådan som berör den svenska litteraturen i Finland. Nämnden har en summa på 62 000 euro att dela ut i stipendier. Man kan söka forskningsstipendium för högst ett år.

Samhällsvetenskapliga nämnden
Forskningsstipendier kan sökas av personer som avlagt magisterexamen i något samhällsvetenskapligt ämne, främst sådana som fortsätter studierna med sikte på doktorsexamen. Också postdoktoral forskning kan komma i fråga. Forskningsämnet måste ha anknytning till nämndens uppgift. Nämndens uppgift är att leda och främja en systematisk forskning om den finlandssvenska befolkningens struktur och samhällsförhållanden samt dess ställning inom det finländska samhället. Nämnden har en summa på 62 000 euro att dela ut i stipendier. Man kan söka forskningsstipendium för högst ett år.

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |