Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Kyrkliga och sekulära livsfester


FOLKKULTURSARKIVETS FRÅGELISTA NR 54 


Årets frågelista behandlar de första högtiderna i livsloppet, dopet och konfirmationen. I Folkkultursarkivets samlingar finns en hel del material om dopseder i äldre tider och om hur ungdomarnas konfirmationstid utformade sig. Nu vill vi få in beskrivningar av hur festerna firas i dag, både på kyrkligt sätt, men också enligt nya sekulära traditioner. I dag välkomnas ju många nyfödda med en namngivningsfest, och en tonåring kan markera ingången i vuxenlivet genom deltagande i ett livsåskådningsläger.

Vi ber Dig berätta om dop, namngivning, traditionellt religiös eller sekulär konfirmation – i den form Du själv ordnat festen eller deltagit i den!

DOP OCH NAMNGIVNINGSFESTER

  • Hur gick ceremonierna till? Vem deltog i festen? Berätta om val av faddrar och vänfaddrar, om programnummer vid tillställningen, om trakteringen och gåvorna till barnet. Vilken är din syn på dopets eller välkomstfestens betydelse?

RELIGIÖSA OCH SEKULÄRA KONFIRMATIONER

  • Var valet mellan kristlig konfirmationsundervisning eller deltagande i ett livsåskådningsläger (Prometheusläger) självklar för konfirmanden? Om du beskriver sin egen konfirmationstid, berätta gärna detaljerat om hur den förlöpte. Hur utformade sig konfirmationen och festligheterna efter den första nattvardsgången? Vilka festligheter följde på det avslutade livsåskådningslägret?

  • Vem deltog i festen? Berätta om traktering, om speciella programnummer och om gåvor till festföremålet. Vilken är din syn på de religiösa eller sekulära konfirmationsritualernas betydelse?

Svaret kan sändas per post till Carola Ekrem, Svenska litteratursällskapets folkkultursarkiv, PB 158, 00171 Helsingfors, eller per e-mail till carola.ekrem@sls.fi.

Vi tar gärna emot fotografier som illustrerar temat. Digitala fotografier bör vara tillräckligt stora, d.v.s. oförminskade och sparade i jpeg eller tiff. Du kan också skicka in pappersfotografier, antingen som donation eller lån. Observera att dina fotografier förs in i arkivets bilddatabas och kan användas av forskare och allmänhet som i framtiden anlitar Folkkultursarkivet.


Glöm inte att uppge ditt namn och din adress, e-postadress, födelseår och yrke. Du ska också ge ditt samtycke till att materialet du skickat in arkiveras på Svenska litteratursällskapets folkkultursarkiv och kommer att vara tillgängligt för forskning. Bakgrundsuppgifterna används inte för andra ändamål.  Vi vill ha ditt svar senast 13.4 2015. Bland alla deltagare utlottas ett antal penning- och bokpriser.  

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |