Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Fokus på uttalsinlärningen med svenska som mål- och källspråk (2015-2017)

Kunskapen om hur man effektivt kan lära sig ett bra uttal och undervisa i uttal är bristfällig både i Finland och internationellt. Forskningsprojektet Fokus på uttalsinlärningen med svenska som mål- och källspråk, förkortat Fokus, har som mål att öka denna kunskap.

Ett bra uttal är en viktig del av muntlig kommunikation, men trots sin betydelse har uttalet ofta haft en undanskymd roll vid språkundervisningen. Fokus har som övergripande mål att lyfta fram uttalets betydelse för bra muntlig färdighet, som är allt viktigare i en globaliserad värld.

Inom forskningsprojektet studerar man på vilket sätt talarens modersmål påverkar uttalet i ett nytt språk, vilka uttalsdrag som är svårast att lära sig, hurdana individuella skillnader människor har när de lär sig ett nytt uttal och vilka metoder som är mest effektiva när man lär sig eller undervisar i uttal. Forskarna undersöker de här frågorna bland annat med hjälp av akustiska metoder och undervisningsexperiment. Projektet bedrivs vid Jyväskylä universitet och fokuserar på det svenska språket som mål- och källspråk. De övriga språken i projektet är finska, engelska och ryska.

Forskarna inleder sitt arbete 2015.

Projektmedlemmar:
FD, universitetslektor Mikko Kuronen (projektledare)
professor Hannele Dufva
FD Elina Tergujeff
forskardoktor Riikka Ullakonoja
FM Maria Kautonen

  Projektets webbsida: www.jyu.fi/fokus

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |