Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Datorer väcker starka känslor både för och emot

Årets pristävling "Mina datorminnen" som Folkkultursarkivet publicerade i våras, resulterade i 58 svar av varierande längd - tack till alla meddelare för era fina bidrag! Svaren är välskrivna och ger utförliga och personliga bilder av arbetslivets utveckling och datorns historia, samt beskriver olika sätt att förhålla sig till datorn. Glädjande är också att sådana som inte äger en dator och följaktligen inte har så många egna datorminnen har sänt in sina svar. Tack!

Ur svaren framgår det att datoriseringen av samhället har haft många följder. Arbetslivet, den sociala samvaron och kontakten till olika myndigheter har förändrats av datorn. Plötsligt är också generationerna omkastade med yngre som fungerar som mentorer åt de äldre. Intressant är också hur förhållningssättet till datorn varierar från person till person. Hos en del svarande väcker datorn ett intensivt obehag medan andra talar om den som en kär vän.

På Internet ligger hela världen öppen och man hittar information om vad som helst på mycket kort tid. Olika typer av ärenden kan uträttas smidigt via webben men det förutsätter att man är uppkopplad och har en insikt i hur datorn fungerar. En del av er som svarat tycker att det datoriserade samhället är exkluderande eftersom "allt numera finns på nätet". Att ha en dator och ett intresse för att lära sig använda den upplevs av flera som ett tvång. Tekniken anses också uppta en alldeles för stor del av livet idag.

Största delen av svaren ger intryck av att den nya tekniken är en välsignelse på många sätt. Idag är det enklare att bl.a. redigera texter och arbeta, sköta dagliga ärenden, söka information och hålla kontakt med släkt och vänner. "För mig är datorn som en "hushållsmaskin" jämförbar med tvättmaskin eller diskmaskin. Man ska kunna använda den närsomhelst" konstaterar en 66-årig kvinna.

Ur svaren framgår att det aldrig för sent att lära sig betala räkningar på nätet, bli aktiv i sociala medier eller börja blogga om bara motivationen, nyfikenheten och intresset finns. Flera svar präglas av en stor upptäckarglädje vad gäller datorn, ett betydande engagemang och en känsla av att överträffa sig själv då man har klarat av att lära sig använda datorn. Andra berättar att datorn från början var deras "grej" och ett kärt intresse, liksom denna 65-åriga dam: "...redan andra dagen sa det KLICK! Jag blev helt enkelt förälskad, kände att jag var ett med datorn och förstod logiken."

Resultatet av frågelistan kommer att redovisas noggrannare i höstens nummer av tidskriften Källan som utkommer i december 2014. Tidskriften sänds till alla meddelare och kan också läsas digitalt via SLS webbplats. I år har SLS/Folkkultursarkivet delat ut tre penningpris och ett antal bokpris bland de svarande. Grattis till vinnarna och ännu ett stort tack till er alla som bidragit med era värdefulla erfarenheter, reflektioner och berättelser!

Penningpris à 100 €: 

Marianne Edgren (Åbo)

Berit Holm (Sjundeå)

Guy Lindell (Inkeroinen)

Bokpris:

Stig Gustafsson (Pargas) 

Isela Valve (Mariehamn)

Cindy Viinikka (Vasa)

Johan Lindblad (Helsingfors)

Leif Paulin (Vasa)

Maire Peltonen (Åbo)

Gunnel Biskop (Helsingfors)

 

                              

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |