Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Språket i historien

Den sista delen av språkprojektet Svenskan i Finland – i dag och i går har startat. Nu är det dags att beskriva finlandssvenskans rötter, dvs. hur den gemensamma standardvarieteten utvecklas och hur den används i varierande genrer. Materialet för språkhistoriska studier består av texter av olika slag, skrivna av ibland kända, ofta okända människor att läsas av en publik med varierande läs- och skrivkunnighet. Vilka var det som skrev och läste på svenska i Finland under olika tidevarv, och vad ser vi för spår av deras verksamhet.

Projektets historiska del syftar till att lyfta fram några särskilt relevanta och spännande teman per historisk period. Våra skribenter planerar t.ex. att göra djupdykningar i myndighetstexter från 1600-talet och i dagbokstexter, tillfällesdikter och brev skrivna på 1700-talet. Det nyvaknade intresset för finskan som så småningom ledde till ett systematiskt studium av svenskan i Finland som i sin tur lade grunden till den finlandssvenska språkvården utgör en spännande händelsekedja under 1800-talet. Språkgränsen mellan finskt och svenskt – var är den skarp och var är den suddig? Den ska ritas upp och kommenteras. Landets mest kosmopolitiska stad Viborg, och en representant för den flerspråkiga östsvenska litteraturen, ska också presenteras. Under 1900-talet inträffar några viktiga förändringar i svenskan. Verben förlorar t.ex. sin pluralisböjning – men genomförs reformen först i Sverige och sedan i Finland och vilka skribenter hakar på den först? Det vet vi ännu inte.

Det äldsta talspråket – dialekterna – beskrivs i bokseriens första volym Dialekter och småstadsspråk. I de volymer som avslutar bokserien ligger fokus av förståeliga skäl på skriftspråket, men också en aspekt av dialekthistorien tas upp. Det ska handla om dialekternas utveckling som emigrantspråk i Amerika, Misiones (Argentina) och Sverige, som en del av Finlands 1800- och 1900-talshistoria.

Språkprojektets historiska del sätter punkt mot slutet av 1900-talet. En distans på några decennier behövs för att man ska kunna iaktta ett mönster i den ständigt pågående förändring som alla levande språk genomgår så snart språkbrukare talar och skriver, lyssnar och läser.

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |