Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

På väg mot kommunikativ kompetens: Tillägnandet av svenskans struktur hos finska inlärare

Projektets mål är att undersöka hur finska grundskolelever lär sig svensk grammatik under de tre första åren då de läser svenska i skolan. I undersökningsgruppen ingår drygt 100 finska inlärare vars utveckling i svenskan följs upp från årskurs 7 till årskurs 9. Tonvikten ligger på några centrala morfologiska och syntaktiska strukturer.

Syftet är att kartlägga utvecklingsgången i inlärningen, d.v.s. när de olika strukturerna börjar förekomma i inlärarnas muntliga och skriftliga produktion. Undersökningen kommer också att visa hur väl finska inlärare behärskar svenskans struktur i slutet av grundskolan och vilken betydelse den grammatiska kompetensen har för deras förmåga att kommunicera på svenska.

Den teoretiska ramen för undersökningen utgörs av den s.k. processbarhetsteorin och några andra teorier om inlärningsgången i grammatiken.

Artikeln nedan har projektets alla deltagare skrivit (förutom Marketta Sundman som fick artikeln i födelsedagspresent).

Paavilainen, M., Järvinen, E-L, Åberg, A-M, Lahtinen, S. & Rahkonen, M. 2009: Vägar att undersöka svenskan hos finska inlärare – datainsamling i ett forskningsprojekt. I: Berg, K.M., Borg, K., Ingman, E. och Åberg, A-M. (red.) 2009: En Färd i Språket. Festskrift till Marketta Sundman. Åbo: Åbo universitet. S: 144-158.

Artikeln går att läsa i sin helhet här.

Projektgrupp
professor Marketta Sundman (projektledare)
FM Eeva-Liisa Järvinen
FD Sinikka Lahtinen
FL Marika Paavilainen
professor Matti Rahkonen
FM Anne-Maj Åberg

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |