Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

SLS arkiv har under 2013 mottagit följande arkivmaterial som donationer och depositioner:

 

Historiska och litteraturhistoriska arkivet

Grönroos, Emilia Sofia f. Zweygberg (1858–1916); minnesanteckningar. Donation av Sonja Danielsson.

Handelsgillet i Wiborg (gr. 1877); föreningshandlingar 1940-t.–1980, bokföring, Wiborgsrelaterat material bl.a. rörande Svenska Lyceum i Wiborg. Donation av arkivbildaren via ordf. L-E. Floman.

Hoving, Victor (1877–1970) affärsman, författare; brev, fotografier, personliga handlingar, urklipp, m.m. Donation av Karin Hoving.

Hägglund, Paul (1924–1995), lärare, rektor; personliga handlingar, artiklar, forskningsmaterial, föredrag, urklipp, handlingar rörande skolfrågor, korrespondens gällande tidskriften "Skola och Hem" 1958–1972 m.m. Donation av Henrik Hägglund, Siv Turunen och Maria Hägglund.

Kruskopf, Erik (f. 1930) konstkritiker, författare; manuskript, artiklar, intervjuer, fotografier, översättningar, föredrag, radioprogram, teckningar, handlingar rörande utställningar m.m. Donation av arkivbildaren.

Leppo, Marianne f. Holmberg (1916–2012), ambassadris, diplomathustru; arbetsdagböcker från 60- och 70-talen, gästbok, anteckningar, föredrag, fotografier samt handlingar rörande Sjömanskyrkans basarverksamhet i Sydamerika. Donation av Marianne Leppos sterbhus.

Munsterhjelm, släkten; annotationsalmanackor och familjebrev från slutet av 1700-t. till 1920-t., minnesböcker, dagböcker, anteckningar, räkenskaper, familjekrönikor m.m. rörande medlemmar av släkten Munsterhjelm. Även släktbrev, fotografier och handlingar rörande bl.a. släkten Pontán och gårdarna Toivoniemi, Sairiala och Tavastby. Donation av syskonen Gustav, Riggert, Karin och Dag Munsterhjelm.

Stockmann, Wilhelm och Else, stiftelse (gr. 1953), testamente, stiftelseurkund, protokoll 1953–2012 samt handlingar gällande stiftelsens verksamhet. Deposition av arkivbildaren.

Sjöholm, Uno (1889–1981) och Sjöholm, Olga (1883–1964); familjebrev, fotografier och övriga handlingar rörande Uno Sjöholm, Olga Sjöholm f. Uggla samt John Uggla (1870–1954). Donation av Camilla Johansson.

Starckjohann-Bruun, Thelma (1916–2012); biografica, korrespondens, manuskript, genealogiskt material, material rörande Viborg och firman Starckjohann, fotografier, urklipp, släktmaterial. Donation av Hannele Helkama-Rågård; Brev till Hanna Knutsen, Leonard Bruun, Brynjolf Bruun, Hans Bruun m.fl. Donation av Harriet Leggett.

Söderhjelm, systrarna; korrespondens från åren 1888–1927 mellan systrarna Hedvig Söderhjelm (1864–1932), Sanny Söderhjelm g. Estlander (1866–1935), Gerda Söderhjelm g. Nordgren (1868–1931), Alma Söderhjelm (1870–1949) och Elise Söderhjelm (1871–1915). Donation av Gerda Nordgrens ättlingar, barnbarnen Inger Genberg, Christer Nordman, Bodil Söderberg f. Nordman och Carin Nordman.

Westö, Kjell (f. 1961), författare; arbetsmaterial för litterära verk, manuskript, artiklar, korrespondens, fotografier, recensioner, intervjuer, artiklar, programblad, inspelningar av radio- och TV-program, cd-skivor. Donation av arkivbildaren.

Nya småarkiv: brev av Fredrika Bremer till löjtnant Carl von Feilitzen från 1855. Donation av Freddie Lerche; diktmanuskript "Skärgårdens bekännelse" av Hjalmar Procopé. Dikten framfördes vid Emsalö Allmogeförenings 25-årsjubileum 1919. Donation av Emsalö Allmogeförening r.f.; programblad från Svenska Teatern och Lilla Teatern 1960–2000-t., ombudsbrev, inbjudningar. Donation av Birgit Jansson; Witterhetsarbeten II Tomen. Handskriven volym från 1792 troligen i avskrift av Gabriel Israel Hartman 1776–1804. Donation av Kristian Stockmann.

Utöver detta har HLA tagit emot tillägg till 21 person-, släkt- och föreningsarkiv.

 

Folkkultursarkivet

Birgitta Bergman-Pohja (Helsingfors): Komplettering av textilkonstnärinnan Dagny Bergmans samling.

Carola Ekrem (Helsingfors): Lån av Ernst Lindholms fotografier från Helsingfors 1943–1946 för digitalisering.

Kia Ekström (Vanda): Sjömansvishäfte.

Ulla Enebäck (Helsingfors): Donation av vykort med Helsingforsmotiv ca 1900–1960.

Signhild Granholm (Helsingfors): Donation av klassdagbok.

Elisabeth Hammarén Räsänen (Esbo): Donation av 5 minnesalbum, tryckt bröllopsgratulation.

Gun Herranen (Åbo): Donation av vishäfte.

Bo Lönnqvist (Helsingfors): Fotografier om död och begravning, samt fotografier från Kulla gård.

Birgitta Nars (Pargas): Donation av Fjälldalsgatans loggböcker.

Gretel Nymalm (Nagu): Information om Karl Petter Pettersson.

Peter Wahlberg (Mariehamn): Donation av fotografier från Helsingfors 1944.

 

Österbottens traditionsarkiv

Solveig Rönnbäck (Vasa): Dokument från släkterna Pörn, Studd och Ahlskog, Ahlskog hemman, Voitby.

Lena Eriksson (Vasa): Brev, dokument, fotografier efter Frithiof Sandell (1895–1995).

Doris Takkula (Vasa): Jussi Takkulas fotografier och negativ.

Harold Granlund (Fagersta): Dokument med anknytning till gård i Vasa 1936¨–1983.

Karin Hasselblatt (Vasa): Gästböcker 1920–40, brev, telegram.

Göran Ahlbäck (Korsholm): Besiktningsprotokollbok Korsholms kreatursförsäkringsförening.

Christer Stolpe (Korsholm): Minnesskildring från 1918 inlånad för digitalisering.

Utöver detta har ÖTA tagit emot tillägg till ett föreningsarkiv och ett personarkiv.

 

Finlands svenska folkmusikinstitut

Ulla-Britt Lassus (Korsholm): Notsamling omfattande bl.a. noter ur Rejpelt hornseptetts och Vörå kyrkokörs repertoarer.

Åke Grandell (Grankulla): Notsamlingar, fotografier, brev etc. efter spelmän från helsingforstrakten.

Bjarne Berg (Korsholm): Ljudinspelningar, 17 rullband inspelade i Österbotten på 1960-talet.

Karin Hallbäck (Malax): Karl Kvists (1931–2009) notsamling, främst dansorkesternoter.

Eivor Koskinen (Vasa): Tillägg till Theodor Stenlunds samling. Noter och 4 ljudinspelningar.Lars-Eric Häggman: Komplettering till samlingen "Folkmusikredaktören Åke Grandell", 11 fotografier.

Lars Axéns fotosamling kompletterades med bl. a. fotografier av Roospiggarna (bilderna inkom via ÖTA).

 

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |