Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Zacharias Topelius Skrifter

Utgåvan Zacharias Topelius Skrifter (ZTS) grundar sig på tvärvetenskaplig forskning inom humaniora. Det är inte enbart inledningar och kommentarer till textutgåvorna som förutsätter ingående kunskap om tidigare Topeliuslitteratur och egna forskningsinsatser. Också den kritiskt granskade och etablerade texten är resultatet av omfattande forskning i utgivningshistorien.

Topelius verk publicerades ofta i olika tidningar och tidskrifter innan han lät trycka dem i bokform, och då i redigerat skick. Den version som återges i ZTS väljs ut på basis av bibliografisk analys av de olika trycken och deras tillkomst.

Utgivningen av Topelius korrespondens och hans dagböcker m.m. förutsätter god kunskap om de samtida kontexterna. Det gäller såväl personhistoria som aktualiteter inom politik, vetenskap och konst, samt vardagliga förhållanden i Topelius närmiljöer. Redaktörerna är historiker, konst- och litteraturforskare och textkritiker.

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |