Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

reklam 1934 --- 1944


Titta på de tre bilderna och svara på frågorna.

  • Är de här källorna skriftliga, muntliga eller materiella?
  • Se på bild A. I den här reklamen från 1934 står en hel del om hur flickor ska vara, både som barn och som vuxna. Jämför med hur det är i dag.
  • Se på bild B. Den här reklamen är från 1935. Tror du att motsvarande reklam skulle kunna tryckas i dag? Motivera ditt svar.
  • Se på bild C. Den här reklamen är från 1944. Vad görs det reklam för här? Vad säger den om sin tid och vad uttrycker den för en känsla?

A.

B.

 

 

C.

 

Källförteckning:
Reklam A är ur Marthaförbundets tidskrift Husmodern oktober 1934
Reklam B är ur Marthaförbundets tidskrift Husmodern februari 1935
Reklam C är ur Svenska Teaterns programblad för spelåret 1943 - 1944

 

Tillbaka      
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |