Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Spara det finlandssvenska talet

Spara det finlandssvenska talet är ett insamlingsprojekt som dokumenterar den svenska som talas i Finland, både i städerna och på landsbygden.

Insamlingen inleddes 2005 och sedan dess har samtal och intervjuer med närmare 1 000 personer från olika delar av Svenskfinland spelats in. Projektet avslutas under år 2008 och inspelningarna arkiveras i Språkarkivet. Korta ljudprov ur inspelningarna presenteras på projektets webbplats.

Projektkoordinator för Spara talet är Lisa Södergård.

  Insamlingsplan
  Bilagor till insamlingsplanen

 

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |