Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Vackert, vittert, lärt - Jarl Pousars boksamling

I Svenska litteratursällskapets bibliotek finns en bokbandshistorisk samling, donerad år 1998 av fil.mag. Jarl Pousar (1941-2004). Samlingen innehåller ca 2 500 bokband, verk från olika sekel och på olika språk. En bokhistorisk analys av Pousars samling pågår inom projektet Vackert, Vittert, Lärt som inleddes våren 2007 och utförs av pol. mag., teol. dr h.c. Anna Perälä.

Donatorns intresse var speciellt inriktat på 1800-talets förlagsband. Samlingen består till största delen av sådana, men också av individuellt inbundna privatband från flera sekel. Samlingen återspeglar donatorns breda intresse för litteratur och för bokhistoria: typografi, illustrationer och proveniens.

Drygt hälften av verken i samlingen omfattar skönlitteratur. Den näst största gruppen består av humaniora med både vetenskapliga och populära verk i historia, kulturhistoria, teologi, filosofi, konst och litteraturhistoria.

  Sök böcker ur Pousars samling i bibliotekskatalogen

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |