Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Sök i SLS arkiv

Här kan du söka arkivmaterial som finns i Helsingfors vid Folkkultursarkivet, Språkarkivet eller Historiska och litteraturhistoriska arkivet, eller i Vasa vid Österbottens traditionsarkiv eller Finlands svenska folkmusikinstitut.

Du kan söka i alla SLS arkiv samtidigt eller begränsa din sökning till ett specifikt arkivs samlingar.

Du kan söka i ett eller flera fält samtidigt.

Visa alla poster

 

Arkiv:
Namn:
Orter:
Innehåll:
Ämnesord:
Signum:

Sök efter samlingar som matchar minst ett av de fält du fyllt i
Sök efter samlingar som matchar alla de fält du fyllt i

Visa: Poster

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |