Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Att fira studenten


Tillsammans med några andra nordiska traditionsarkiv samlar Folkkultursarkivet in traditioner kring firandet av studentexamen. Vi hoppas få in beskrivningar av både ceremonierna i skolan och festligheterna i hemmet.

Både Du som tar examen våren 2013 och Du som tagit studenten tidigare är välkommen att svara! Tävlingstiden utgår 1.10 2013. Bland alla svarare utlottas ett antal
penningpriser.

Obs! Det går inte att spara webbformuläret så fyll i och skicka in på en gång. Svaret kan också sändas per post till Folkkultursarkivet, Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors, eller per e-mail till carola.ekrem@sls.fi.

Vi tar gärna emot fotografier som illustrerar studentexamensfirandet. Digitala fotografier bör vara tillräckligt stora, d.v.s. oförminskade och sparade i jpeg eller tiff. Du kan också skicka in pappersfotografier, antingen som donation eller lån. Observera att dina fotografier förs in i arkivets bilddatabas och kan användas av forskare och allmänhet som i framtiden anlitar Folkkultursarkivet.


  Till frågelistan

  Frågorna som pdf-dokument

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |