Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nyförvärv 2012

 

SLS arkiv har under 2012 mottagit följande arkivmaterial som donationer och depositioner:

  

Historiska och litteraturhistoriska arkivet

Ahlfors, Bengt (f.1937), regissör och författare; pjäsmanuskript, tv-, film-, radio-, och bokmanuskript, noter och personliga handlingar. Handlingar gällande Einar Ahlfors (1897-1968).

Anthoni, Bror Karl Emil (1835-1905) referendariesekreterare; handlingar bl.a. familjefotografier, dagbok fr. 1875-1905, personliga handlingar, inbjudningar m.m. Även brev och handlingar gällande Selma Anthoni (f. Törnudd 1847-1931), Edith Anthoni (1886-1875) och Katri Anthoni (1888-1975).

von Bonsdorff, Bertel (1904-2004), professor i inre medicin och von Bonsdorff, Sara f. Lindström (1905-1996), läkare; handlingar gällande Bertel von Bonsdorff: genealogisk forskning och korrespondens, fotografier, tal och artiklar m.m. Handlingar gällande Sara von Bonsdorff: genealogisk forskning och korrespondens.

Diktonius, Elmer (1896-1961), författare. Brev från Elmer Diktonius till Erik Furuhjelm, Cid Tallqvist, Tapio Tapiovaara och Elli Tompuri

Franck, Helga Cecilia Genoviéve "Vevi" f. Ahrenberg (1887-1972); brev till "Vevi" Franck från släkt och vänner från 1890-tal-1960 samt nyårshälsningar och verser. Även brev från sonen Kaj Franck (1911-1989) och systern Dorrit Pacius (f. Franck 1916).

Kihlman, Erik (1895-1933) fil.dr., docent i nordisk litteratur; brev till Erik Kihlman från Jarl Hemmer och Elmer Diktonius. Brev och handlingar rörande familjerna Kihlman och Lybeck.

Mörne, Arvid (1876-1946), författare; brev, manuskript, tryckta festdikter, personliga handlingar m.m. Även handlingar gällande fadern Arvid Oscar Mörne (1830-1898).

Nygård, Torsten (1919-1992), arkitekt, konstnär; produktion 1940-1990, loggböcker, dagböcker, anteckningar, skisser, noter m.m. i original och digital kopia. Även ljudinspelningar och krigstida korrespondens.

Schjerfbeck, släkten; brev från Helene Schjerfbeck (1862-1946) till Hanna Appelberg (f. Schjerfbeck 1901-1975) och Eilif Appelberg (1897-1956) m.fl. Handlingar rörande Sven Magnus Schjerfbeck (1761-1843), Sven Schjerfbeck (1797-1833), Carl Schjerfbeck (1802-1831), Svante Schjerfbeck (1833-1876) och Fredrik Printz (1767-1807).

Utöver detta har HLA tagit emot tillägg till 28 person-, släkt- och föreningsarkiv.

Folkkultursarkivet       

Görel Bergman-Claeson (Uppsala, Sverige): lån av fotografier för digitalisering från Helsingfors på 1940- till 1960-talet.

Dorothea Breier: 10 intervjuer om Valborg och Första maj.

Robin G Elfving (Helsingfors): Släktskriften "Underligt och högst märkvärdigt".

Finlands svenska folkdansring: Urklipp om folkdans och folkmusik, samlade av Yngvar Heikel.

Terttu Kaivola: Material om visan Spanjorens/Zigenargossens klagan.

Lars Lundin (Järvsö, Sverige): donation av digitala färgfotografier från Helsingfors 1962.

Birgitta Lönnqvist (Vanda): lån av fotografier för digitalisering av Helsingfors skeppsvarv och övriga miljöer från södra Helsingfors samt berättelserna "På skeppsvarvet" och "Mina barndomskvarter".

Bo Lönnqvist (Helsingfors): Komplement till samlingen Kulla gård, 10 fotografier.

Barbro Ollberg (Esbo): Material om Turholms semesterhem.

Maria Salenius: Fotografier av juldekorationer, 8 bilder.

Inga Skott: Folkmedicin, 3 sidor.

Linnea Stara: Fem intervjuer med utskrifter om Teaterföreningen i Finland, 75 sidor.

Solveig Williams: Dagbok och brevväxling. Renskrift av Doris Linds dagbok och brevväxling mellan Eugen och Doris Lind samt släktingar och vänner 1941-1944. Tryckt i 15 ex.

Majsi Åhman (Esbo): donation av fotografier från Turholms vilohem ("Pigero") på Degerö, Helsingfors på 1920-talet samt urklipp.

Språkarkivet

Peter Slotte lämnade in 17 dialektinspelningar från 1960-1990-talet, främst från norra Österbotten.

Marika Tandefelt överlämnade 86 inspelningar och 3 videoband som bevarats vid Institutet för de inhemska språken.

Österbottens traditionsarkiv

Hembygdsforskargruppen i Gerby-Vestervik. Material från Hembygdsforskargruppen i Gerby-Vesterviks verksamhet 1983-1993, manuskript, fotografier, urklipp.

Ernst August Mitts arkiv.  Korrespondens, tal och föredrag, anteckningsböcker och urklipp.

Fotografier från Petsmo. Privat negativsamling från Petsmo, Korsholm.

Einar Sjöbloms arkiv. 160 glasnegativ från Kristinestad.

Fotosamling, fotografier efter emigrant i Kanada.

Utöver detta har ÖTA tagit emot tillägg till 4 personarkiv.

Finlands svenska folkmusikinstitut

Nyberg, Henrik donerade Karl "Berg-Kalle" Nybergs notarkiv.

Utöver detta har FMI tagit emot tillägg till 10 samlingar och arkiv.

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |