Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

21 566 sidor Frisk Bris

Frisk Bris hör till de tidskrifter som under mer än hundra år på många sätt format finlandssvenskarnas syn på sig själva. Redan i det första numret 1903 skrev utgivaren Axel Söderlund en programförklaring som tidskriften följt sedan dess: ”Vi seglare, som finna behag i det fria och friska lifvet på sjön, ha många tillfällen, då vi önska utbyta åsikter med hvarandra och omtala våra erfarenheter.” I själva verket tjuvstartade Frisk Bris redan fyra år tidigare, eftersom Söderlund åren 1899–1902 gav ut ett antal vad han kallade ”fria sporthäften”, några av dem med titeln Frisk Bris. Under åren har följt tusentals artiklar om segling och seglartävlingar, båtar och maritim historia. Här finns ett rikt material att ösa ur för alla som vill forska i den finlandssvenska seglarhistorien.

I databasen Frisk Bris finns nu samtliga nummer 1899–1999 tillgängliga i digitalt format
– sammanlagt 21 566 sidor i fulltext. Databasen som är resultatet av ett samarbete mellan KSF Media Holding Ab och Svenska litteratursällskapets bibliotek är öppen för alla intresserade. Man kan bläddra i årgångar och enskilda nummer eller göra sökningar i texten.

Av upphovsrättsliga skäl kan materialet inte läggas fritt ut på nätet, utan de digitaliserade tidningarna bör läsas på plats i SLS läsesal. Av samma orsak kan biblioteket inte ge ut elektroniska kopior av artiklar, men det är möjligt att mot ersättning få ett skäligt antal utskrivna papperskopior för eget bruk eller för forskningsändamål.

Plats vid läsesalens dator bör bokas i förväg, tfn 09-618 777 eller e-post bibban(at)sls.fi.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |