Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Projekthistoria

  

 

  Läs slutrapporten för projektet Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar

Hösten 2014

 • Fortsatt information om projektet
 • Fler privata gårdsägare kontaktas
 • Fortsatt rådgivning: arkiv- och bokvård, bedömning av åtgärdsbehov (konsulthjälp)
 • Fortsatt samarbete med inhemska och nordiska herrgårdsforskare
 • Avslutande seminarium 2.12.2014

Hösten 2013

 • Enkät till kommunala arkiv om herrgårdsrelaterade arkiv och boksamlingar
 • Fortsatt information om projektet i tidskrifter

Våren 2013

 • Förnyad enkät till museer och arkiv om herrgårdsrelaterade arkiv och boksamlingar
 • Besök på flera herrgårdar (rådgivning, bedömning av åtgärdsbehov)

Hösten 2012

 •  Besök på flera herrgårdar (rådgivning, bedömning av åtgärdsbehov)

Våren 2012

 • Enkät till museer och arkiv om herrgårdsrelaterade arkiv och boksamlingar 

December 2011:

 • Webbsida för projektet öppnas och databasen Herrgårdar blir tillgänglig

Hösten 2011: 

 • Databas över den insamlade informationen sammanställs
 • Bedömning av åtgärdsbehov för några herrgårdsarkiv (konsulthjälp)

Augusti 2011: Liuksiala gård i Kangasala före år 1903. Fotografen okänd. Nationalbiblioteket
Liuksiala gård i Kangasala före år 1903.
Fotografen okänd. Nationalbiblioteket

 • Information om projektet vid Nordiskt Slotts- och Herrgårdssymposium i Åbo

Våren 2011: 

 • Information i tidningar och tidskrifter om projektet
 • Enkät till godsägare om arkiv och boksamlingar på gårdarna samt behov av rådgivning i arkiv- och bokvård

Oktober 2010:

 • Projektet startar med en temadag för godsägare kring herrgårdsarkiv och herrgårdsbibliotek. Under seminariet behandlades såväl praktiska frågor kring bevarande av arkivmaterial och böcker som några forskares syn på herrgårdsarkiven som källa för historiska undersökningar.
 • Broschyr med kortfattade råd om arkiv- och bokvård utges på svenska och finska
 • Webbsida med råd om hur man skall ta hand om arkivmaterial och äldre böcker öppnas på svenska och på finska

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |