Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Databasen Herrgårdar

 Ritning till karaktärsbyggnaden på Virdois gård i Sysmä. Foto Janne Rentola/SLS
Ritning till karaktärsbyggnaden på Virdois
gård i Sysmä. Foto: Janne Rentola/Svenska
litteratursällskapet i FInland

Databasen över herrgårdsmaterial i Finland grundar sig dels på uppgifterna i den enkät som sändes ut till herrgårdsägare våren 2011, dels på uppgifter från offentliga arkiv. Databasen är en översiktskatalog som för forskningsändamål ger allmänna uppgifter om typ av material, tidsperiod och omfång. Också släkt- och personarkiv med herrgårdsanknytning kommer att föras in i databasen.

För närvarande (2014) ingår uppgifter om 101 herrgårdar. Uppgifterna gäller dels arkiv, dels bibliotek, vilket innebär att samma herrgård kan ha flera poster i databasen. Nya uppgifter införs kontinuerligt i databasen.


Interiör från Perheniemi gård i Itis.
Fotografen okänd. Bild: Åbo Akademis
bibliotek
Arbetsgruppen samlar fortsättningsvis in uppgifter om herrgårdar, såväl från privata ägare som från museer och arkiv. Uppgifterna utgår från herrgården, och uppgifter om ägare visas inte om gården är i privat ägo. Alla uppgifter visas med tillstånd av herrgårdens ägare.

Databasen är ett hjälpmedel för forskare inom bl.a. historia och kulturhistoria, och kan också vara till nytta för t.ex. släktforskare. Även om information finns i databasen innebär det inte automatiskt att herrgården är öppen för forskare. Uppgifter om ägare offentliggörs inte utan  intresserade bör vända sig till projektgruppens kontaktpersoner för att få tillgång till materialet.

  Sök i databasen Herrgårdar

  Söktips

  Herrgårdsforskning

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |