Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Kontaktuppgifter


Interiör från biblioteket på Rilax gård i
Bromarv. Foto: Janne Rentola/Svenska
litteratursällskapet i Finland
Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) : bibliotekarie Martin Ginström, tfn 09-618 774 66, e-post martin.ginstrom@sls.fi

Riddarhuset: Riddarhusgenealog Johanna Aminoff-Winberg, tfn 09-681 20 50, genealog@riddarhuset.fi

Riksarkivet: överinspektör Kenth Sjöblom, Ansvarsområdet för beståndshantering / Privatarkiven, tfn 029 533 7102 , kenth.sjoblom@narc.fi

Nationalbiblioteket: informationsspecialist Eila Kupias, Handskriftssamlingarna, tfn 09-191 227 12,  e-post eila.kupias@helsinki.fi, ledande informationsspecialist Mika Hakkarainen tfn 09-191 409 50, e-post mika.hakkarainen@helsinki.fi

Åbo Akademis bibliotek: ledande informationsspecialist Catherine af Hällström, Handskrifts- och bildenheten, tfn 02-215 41 08, e-post catherine.hallstrom@abo.fi

 

                

              

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |