Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Nämnder

De vetenskapliga nämnderna är en central del av sällskapets forskningsverksamhet. Den finlandssvenska vetenskapliga expertisen finns samlad inom nämnderna och medlemmarna utgör en viktig kontakt till universiteten.

Nämnderna kan ha en eller flera forskare. Nämnderna delar ut forskarstipendier och forskningsbidrag, tar initiativ till publikationer, planerar och genomför forskningsprojekt och arrangerar symposier och föreläsningar. Varje nämnd består av minst fem och högst tolv medlemmar och mandatperioden är tre år.

Den äldsta nämnden är den samhällsvetenskapliga som grundades redan 1963 under namnet Nämnden för samhällsforskning. Nämnden arbetade dock fram till mitten av 1980-talet under andra former än i dag. Det kom att dröja till 1976 innan en andra nämnd grundades vid SLS: Historiska nämnden eller, som den då kallades, Nämnden för historieforskning. År 1983 grundades en litteraturvetenskaplig nämnd. Den språkvetenskapliga och den traditionsvetenskapliga nämnden grundades båda 1998.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |