Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Folkkultursarkivet samlar in dina upplevelser av tystnad

Årets pristävling "Att uppleva tystnad" ingår i en nationell insamlingstävling som pågår 6.10.2011 - 31.5.2012 på svenska, finska och samiska. Målet är att samla in ett mångsidigt material som berättar hur tystnaden upplevs i Finland. Svaren kommer att användas som forskningsmaterial och också ditt svar är värdefullt.

I länken nedan finns frågor, tilläggsuppgifter och tävlingsinstruktioner. Du kan också besvara frågorna elektroniskt via webbfrågelistan. Observera att det i webbfrågelistan tyvärr inte är möjligt att spara, d.v.s. återkomma till ditt svar eller skriva ut en egen kopia. Alla frågor behöver inte besvaras.

 

De bästa svaren belönas med bokpris. Resultaten publiceras hösten 2012.

 

Besvara frågorna på webben via länken nedan eller skicka in ditt svar senast 31.5.2012 per e-post till yrsa.lindqvist@sls.fi eller per post till Svenska litteratursällskapet i Finland, Folkkultursarkivet, Yrsa Lindqvist, Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors.

  Frågor, tilläggsuppgifter och tävlingsinstruktioner (pdf)

  Till webbfrågelistan

  Till insamlingstävlingens finska sidor på Finska Litteratursällskapets webbplats

  Lyssna på Yrsa Lindqvist tala om insamlingen "Att uppleva tystnad" i Nyländsk förmiddag

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |