Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Svenskan i Finland i skrift

Den andra delen i projektet Svenskan i Finland – i dag och i går handlar om hur vi finlandssvenskar skriver svenska inom en rad olika genrer i olika regioner. Vi som skriver representerar olika generationer, har olika syften med vårt skrivande och olika träning och vana. Variation finns, och variation tillkommer med de sociala medierna, men till överväldigande del skriver vi samma språk, det som Bergroth döpte till högsvenska.

Delprojektet Svenskan i Finland i skrift gäller både professionella och mindre vana skribenters texter. Professionella texter som vi läser i tidningar och tidskrifter, facklitteratur, essäistik och skönlitteratur, läromedel, myndighetsprosa och reklam. Och icke-professionella texter som vi möter i t.ex. elev- och studentuppsatser, bloggprosa och sms.

I detta delprojekt ställer vi frågor som: Hur stor är variationen inom finlandssvenskan som skriftspråk? Kan vi notera skillnader mellan olika regioner i Svenskfinland? Hur är det med närheten/avståndet till Sverige? I hur hög grad spelar det lokala samhällets språkförhållanden in? Vilken är svenskans roll i företagsvärlden? Vad betyder trycket från engelskan? Vilken språkservice ger företagen och vilket språk väljer kunderna? Vad kännetecknar goda akademiska texter respektive sådana som inte är så bra? Hur skapar finlandssvenska författare lokalfärg i sina böcker? Finlandssvenska i skrift är förstås inte alltid originalprosa, utan översättning – vad betyder detta t.ex. för myndighetsprosa, lagspråk och företagstexter?

Skriftspråksdelen av projektet Svenskan i Finland – i dag och i går avser att belysa den finlandssvenska verkligheten i skrift. Texterna skrivs och läses i en verklighet som är annorlunda än den svenska, och det märks förstås i varierande utsträckning. Frågan är om inte likheterna ändå är större än olikheterna. Och om inte olikheterna är värdefulla i sig. De intressanta frågorna är många.

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |