Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Hur kan sällskapet betjäna dig?


Skolelev eller professor – var och en får sina frågor besvarade på Svenska litteratursällskapet. Här presenterar vi några specialtips för olika intressen.


Forskare:
På SLS står arkivmaterial, databaser och boksamlingar till ditt förfogande. I Runebergsrummet kan du bekanta dig med materialet i elektronisk form eller som läsesalslån. Ett besökarlösenord ger dig tillträde till käll- och referensdatabaser. Som forskare har du också möjlighet att ansöka om Svenska litteratursällskapets stipendier.


Släktforskare:
Genealogiskt material finns i de olika släkt-, gårds- och personarkiven. På SLS kan du bekanta dig med arkivförteckningarna som ger en bra helhetsbild av materialet.

Studerande: Kolla med dina föreläsare om du kan få studiepoäng genom att gå på föreläsningarna i SLS föreläsningsserie, som ordnas varje höst och vår! Vi ordnar intyg vid behov. Arkiv- och bibliotekspersonalen kan hjälpa dig med material- och litteraturtips för akademiska arbeten. Även studentgrupper är välkomna på studiebesök.

Skolelev: Dyk in på avdelningen För skolan! Utöver temahelheter med ungt perspektiv hittar du bland annat frågesporter och författarporträtt. Lyssna också på hur svenskt talspråk låter på olika håll i Finland eller spela webbspelet Krutdurken 1808-1809!

Lärare: Materialet på avdelningen För skolan får användas fritt i skolundervisningen. Här finns information om hur du tillsammans med din klass kan använda s.k. arkivväskor eller komma på besök till SLS. Utforska även SLS digitaliserade material!

Du läsglada: Bekanta dig med förlagets digra utgivning! Där finner du historiska människoöden och litterära pärlor i tvärvetenskaplig samklang. På bokmässorna i Helsingfors och Göteborg kan du ta del av ett mångsidigt bokprogram – SLS koordinerar det finlandssvenska programmet där också SLS egna författare medverkar. Bekanta dig också med personporträtten i Biografiskt Lexikon för Finland, som publicerat ett urval porträtt på webben.

Författare, redaktör och utgivare: På förlagets sidor finns information om förlagets utgivningsprinciper från utgivningsbeslut till distribution. Där står också villkoren för publicering av doktorsavhandlingar.

Bostadssökande: SLS äger ett antal hyresbostäder, huvudsakligen ettor och tvåor i Helsingfors. Mer information om ansökningskriterier och -förfarande hittar du här.

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |