Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Projektet Kulturens domäner

 

Inom ramen för projektet Kulturens domäner ställer SLS upp med följande programhelhet:

Förhandsuppgifter som ger basinformation om SLS och förbereder besöket hos oss. Reservera 1-2 lektioner för uppgifterna.
Ett studiebesök som räcker 2 timmar. Vi berättar om SLS verksamhet med fokus på arkivverksamheten och gör arkivrelaterade uppgifter tillsammans. Det är möjligt att ha med sig egen matsäck.
Fortsättningsuppgifterna hjälper klassen att strukturera upplevelserna från besöket. Reservera 1 lektion.

Målgruppen är elever i grundskolans nionde årskurs och gymnasiegrupper i ämnena svenska som modersmål, svenska som andraspråk och svenska som andra inhemska språk.

Förhandsuppgifter

Ta reda på svaret på följande frågor genom att titta på Svenska litteratursällskapets hemsida https://www.sls.fi//:

1. Om Svenska litteratursällskapet i Finland                                                    

a)Vilka olika arkiv har Svenska litteratursällskapet? Vilket slags material innehåller de olika arkiven?
b)Vad finns det för litteratur i Svenska litteratursällskapets bibliotek?
c)Vad bedriver Svenska litteratursällskapet för verksamhet utöver upprätthållandet av arkiv och bibliotek?

Välj antingen nr 2, 3 eller 4.                                      

 
2. Om svenskan i Finland 

a) Vi bekantar oss med dialekt- och talspråksinspelningar (Lyssna på talspråk)

 • Lyssna på inspelningar från olika orter. Förstår du vad de säger?
 • Gör testet "Finlandssvenskt talspråk" och se hur många varianter du kan placera in geografiskt (här finns testet).
 • Gör frågesporten "Slang från olika tider" (här finns frågesporten)

b) Vi bekantar oss närmare med ortnamn i Helsingfors under rubriken "Vandra bland stadsnamn". Vad är ett inofficiellt ortnamn?

 • Använder du själv inofficiella ortnamn? När? Varför? Med vem?

3. Om traditioner

a) Vi bekantar oss med den digitala utgåvan av Finlandssvensk folkmusik (Gå till snabblänken "Lyssna på spelmansmusik" )

 • Lyssna på en menuett, en polska och en polonäs. Märker du skillnader mellan dessa tre?
 • Hittar du upptecknade melodier från din, dina föräldrars eller dina mor-/farföräldrars hemorter?
 • Vem kan ha nytta av det här materialet?

b) Vi funderar på insamling av traditionsmaterial.

 • Vad är en tradition och vilka traditioner känner du till?
 • Vilka traditioner har skolan?
 • Varför samlar man in material om traditioner?

4. Om litteratur

a) Vi bekantar oss med finlandssvenska författare

 • Gör frågesporten "Känner du J.L. Runeberg" och testa dina kunskaper! (Gå till frågesporten)
 • Gör frågesporten "Våra finlandssvenska författare (samma länk som ovan)

b) Vi bekantar oss med SLS eget förlag (Gå till fliken Förlag).

 • Vilken sorts litteratur ger SLS förlag ut?
 • Vilka olika jobb kan man ha på ett förlag?

Besök vid Svenska litteratursällskapet

Besöket tar 2 timmar.
Under denna tid presenteras Svenska litteratursällskapets verksamhet för gruppen. Eleverna får också göra uppgifter som grupparbete.
Gruppens storlek: max 20 elever

Fortsättningsuppgifter i skolan

 1. Språk och traditioner
  Vi tar reda på eller samlar information om vilka traditioner till exempel 1) ortens 2) enskilda familjers eller 4) dagens ungdomar har  
 2. Skriv en sammanfattning av besöket på Svenska litteratursällskapet
 3. Skriv upp tre-fem nya saker du lärt dig genom ditt besök på SLS

 

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |