Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Enkät till museisektorn om herrgårdsarkiv och herrgårdsbibliotek

Janne RentolaHösten 2010 startades ett samprojekt kallat Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar - Kartanoiden kokoelmat kukoistamaan för att inventera herrgårdarnas arkiv och boksamlingar och bidra till att de bevaras. Bakom projektet står Svenska litteratursällskapet i Finland, Riddarhuset, Riksarkivet, Nationalbiblioteket och Åbo Akademis bibliotek.

Avsikten med projektet är att samla in information om materialet i en riksomfattande databas för forskningsändamål och att engagera privata godsägare i vården av sina arkiv och boksamlingar. För att kartlägga hurudant material det finns i de finländska herrgårdarna sände projektgruppen våren 2011 en enkät till privata godsägare. Databasen Herrgårdar, som är fritt tillgänglig på projektets webbplats http://www.sls.fi/herrgardar, baserar sig på svaren från denna enkät samt på uppgifter om arkiv och boksamlingar med herrgårdsanknytning hos de medverkande institutionerna. 

Även i offentligt ägda herrgårdar hos olika organisationer finns arkiv och boksamlingar med herrgårdsanknytning. Att få med information också om dessa i databasen Herrgårdar är viktigt. Institutionerna bakom projektet vill därför med hjälp av en enkät samla in uppgifter om herrgårdsmaterial i museer och andra institutioner. Enkäten kan besvaras tillsvidare. Informationen kommer att förvaras i SLS:s arkiv och referensuppgifterna i databasen Herrgårdar.

 

  Till enkäten

Enkäten kan också besvaras på finska på adressen http://www.sls.fi/kartanokysely.

 

Tilläggsinformation:

Svenska litteratursällskapet i Finland: Förste arkivarie Petra Hakala, Historiska och litteraturhistoriska arkivet, tfn 09- 618 77332, e-post petra.hakala(a)sls.fi, bibliotekarie Martin Ginström, tfn 09- 618 77466, e-post martin.ginstrom(a)sls.fi
Riddarhuset :
Riddarhusgenealog Johanna Aminoff-Winberg, tfn 09- 681 2050, genealog(a)riddarhuset.fi
Riksarkivet:
Överinspektör Kenth Sjöblom, Ansvarsområdet för beståndshantering/ Privatarkiven, tfn 09-228 52231, kenth.sjoblom(a)narc.fi
Nationalbiblioteket: 
Informationsspecialist Eila Kupias, Handskriftssamlingarna, tfn 09-191 22712,  e-post eila.kupias(a)helsinki.fi,  Ledande informationsspecialist Mika Hakkarainen, tfn 09-191 409 50, e-post mika.hakkarainen(a)helsinki.fi

Åbo Akademis bibliotek : Ledande informationsspecialist Catherine af Hällström, Handskrifts- och bildenheten, tfn 02-215 4108, e-post catherine.hallstrom(a)abo.fi

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |