Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Tur, tydor och trolldom – svara på den aktuella frågelistan!

I traditionsarkiven finns stora samlingar trosföreställningar och magiska bruk som hört ihop med äldre tiders världsbild och vardagsliv. I ett förändrat samhälle har mycket av de gamla föreställningarna försvunnit. Folkmedicinen har åsidosatts av skolmedicinen, väderleksrapporterna har ersatt vikten av ta väderlekstydor ur naturen, spådomskonsterna i samband med livets och årets högtider har blivit underhållningstradition.

Men mycken folktro förekommer också i dag. Man knackar i trä, spottar efter svarta katter och noterar med obehag att det är fredagen den 13. Många vägrar tända sin cigarett från ett levande ljus eller lägga nycklarna på bordet.

I år vill Folkkultursarkivet undersöka vardagsskrocket bland dagens finlandssvenskar. Vi hoppas Du ger dig tid att besvara frågelistan som denna gång består av många små frågor. Fast varje fråga kan ges ett kort svar är det speciellt roligt om Du också kan berätta lite om dina egna åsikter och erfarenheter kring temat.

Insamlingen pågår till den 31 mars 2011. Som vanligt delar vi ut ett antal penning- och bokpris. Om du sänder in ditt svar per e-post är adressen carola.ekrem@sls.fi. Carola Ekrem svarar också gärna på frågor kring insamlingen per e-post eller tfn 09-61877 460. Vi ser fram emot ditt svar!     

  Till frågelistan
  Skriv ut frågorna

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |