Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Tvåspråkigheten och det mångkulturella Finland – god praxis och framtida utmaningar i en fackspråklig kontext (TMF)

Syftet med projektet är att studera vilka slags interaktiva verksamhetskulturer och vilka slags verksamhetsbetingelser som bäst stödjer tvåspråkigheten i det finländska samhället. Projektet genomförs i fyra steg:

  • Det första steget fokuserar på de mest grundläggande mekanismerna och dragen hos den finländska tvåspråkigheten.
  • Det andra steget kartlägger de viktigaste utmaningarna för tvåspråkigheten i dag och i morgon.
  • Det tredje steget syftar till att studera hur tvåspråkigheten fungerar i praktiken i olika kontexter.
  • Det fjärde steget syftar till en ökad förståelse för och analys av det flerspråkiga samhällets utmaningar ur ett språkvetenskapligt perspektiv.

Projektet fokuserar på språkmiljöer där utmaningarna för fackspecifik två- och flerspråkighet är olika: statliga organisationer, landskap, kommuner och föreningar.

Projektgrupp

Det nationella TMF-projektet som förverkligas av forskargruppen BiLingCo är ett humanistiskt-samhällsvetenskapligt inriktat samarbetsprojekt mellan två universitet (Uleåborgs universitet och Vasa universitet). Under perioden 2010–2015 är tre forskare inom projektet anställda av Svenska litteratursällskapet. Deras forskning berör stadsfullmäktiges språkliga praxis, undervisningens mångkulturella utmaningar i en finlandssvensk skola samt svenskspråkiga föreningar i finskspråkig miljö.

professor Nina Pilke (projektledare)
professor Merja Koskela
professor Harry Lönnroth
professor Paula Rossi
FD Marina Bergström
FD Gun-Viol Vik-Tuovinen (SLS)
FM Sanna West (SLS)
FM Emma Dahl
FM Katri Karjalainen
FM Zea Kingelin-Orrenmaa (SLS)
FM Katri Snellman

 

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |