Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Svenskan i Finland i tal

Första delprojektet

Svenska språket talas i Finland i en mångfald varianter. De lokala talspråksvarianterna blir närmare hundra till antalet, om vi utgår från att varje gammal socken och varje gammal stad inom det svenska bosättningsområdet i någon mening har sin egen variant av svenska språket. Vissa städer har ett språk som är artskilt från såväl omgivande dialekt som standardspråk. Gemensamt för hela Svenskfinland är standardspråket, finlandssvenskan, som räknas som en av svenska språkets fem standardvarieteter. De övriga är centralsvenskan, sydsvenskan, västsvenskan och nordsvenskan.

Svenskan i Finland kan således studeras på tre olika nivåer: lokal dialekt, stadsmål och standardspråk. De har var för sig undersökts i olika sammanhang, men bilden är inte fullständig. Den ska nu fyllas ut med ny forskning i större regionala centrum som Helsingfors, Åbo, Vasa och Mariehamn. Dialekterna ser i dag inte ut som de gjorde för 50 eller 100 år sedan. Ny forskning ska också klarlägga hur dialekterna förändras i kontakt med standardspråket och talspråket i allmänhet i kontakt med finskan.

Talspråksdelen av projektet Svenskan i Finland i dag och i går avser att ge en samlad framställning om variationen i talspråket. Den ska beskriva hur variationen historiskt sett har uppkommit, hur den förhåller sig till variationen i Norden i stort och hur den ter sig i dag i olika regioner och hos olika grupper av talare. Samtalsspråk och ungdomsspråk, mediespråk och scenspråk samt tvåspråkighet får också plats i den planerade boken om talspråket.

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |