Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Har du minnen från Aurorasommarhem som du vill berätta?

       

Under år 2010 kommer Esbo stads kulturtjänster att samla in material om Aurorasommarhemmet, senare Aurorasommarhem, som verkade i Träskända i Esbo mellan åren 1924 och 1982. Insamlingen görs både genom en frågelista och genom intervjuer som utförs av kulturproducent Mette Almay. Insamlingen genomförs som ett samarbete mellan Esbo stadsmuseum och Svenska litteratursällskapets folkkultursarkiv, där materialet arkiveras. Insamlingen pågår till 30.9.2010.

Syftet är att dokumentera Aurorasommarhems historia för de barn och vuxna som i dag samlas på samma plats dvs. det som nu heter Konsthuset Lilla Aurora. Arbetet kommer att resultera i en utställning i Lilla Aurora och i en utställningspublikation.

Aurorasommarhem var ursprungligen en sommarkoloni för barn som drevs av Helsingfors svenska lärare- och lärarinneförening. Byggnaderna där sommarkolonin verkade har tidigare tillhört Träskända gård. Helsingfors svenska lärare- och lärarinneförening köpte fastigheten, den s.k. mejeritomten, av Aurora Karamzins släktingar, och därav fick sommarkolonin sitt namn.

Ta kontakt och berätta om din tid på sommarkolonin som barn, som personal eller som lärare! Vi är också intresserade av svar från dig som är ortsbo och kanske har bott granne med kolonin. Du kan även svara på finska. Beställ de finskspråkiga frågorna av Mette Almay eller Monica Ståhls-Hindsberg, kontaktuppgifter finns nere på sidan. 

  

Har du föremål, fotografier, filmmaterial eller brev från Aurorasommarhem? Vi är även intresserade av sådant material inför den kommande utställningen!

Föremål tas emot på Lilla Aurora av Mette Almay. Beroende på föremålet och var det finns, kan vi fotografera det eller låna det för vår utställning enligt överenskommelse.

Folkkultursarkivet vid Svenska litteratursällskapet tar gärna emot fotografier med anknytning till Aurorasommarhem. Du kan sända in fotografier, antingen som en donation eller till låns. Var noga med att meddela om du vill ha bilderna tillbaka, så skannar vi dem och returnerar dem till dig. Kom också ihåg att uppge bildernas motiv, namn på personer, plats, tidpunkt och fotograf. De insända fotografierna införs i arkivets bilddatabas och kan i framtiden användas av forskare och andra som anlitar vårt arkiv. 

Fyll också i blanketten med personuppgifter och skicka in den med ditt svar. Om du vill, kan du få en kostnadsfri kopia av ditt svar. Frågorna är avsedda som hjälp och stöd för minnet, du behöver inte följa dem exakt eller besvara alla frågor.

  

Intervju

Kan du tänka dig att bli intervjuad om Aurorasommarhem? Ta då kontakt med oss så kan vi komma överens om hur intervjun genomförs! Intervjuerna kommer att bevaras för framtida forskning på Folkkultursarkivet, Svenska litteratursällskapet. Intervjuerna behandlas konfidentiellt och inga namn kommer att utlämnas mot din önskan. Valda delar av intervjuerna används för den kommande utställningen om Aurorasommarhem i Konsthuset Lilla Aurora i Esbo. 

Tipsa gärna dina vänner och bekanta om insamlingen om du vet att de har minnen, föremål eller annat med anknytning till koloniverksamheten vid Aurorasommarhem.

Tack för din medverkan!


Mette Almay, kulturproducent, Esbo stads kulturtjänster.

Tfn 09-816 40 172, mobil 050 3436772, mette.almay@espoo.fi.

Monica Ståhls-Hindsberg, arkivarie vid Svenska litteratursällskapet/

Folkkultursarkivet, tfn 09-618 77 453, monica.stahls-hindsberg@sls.fi

  Frågelistan i utskriftsvänligt format

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |