Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Stipendier och understöd GAMMAL

Privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer kan ansöka om stipendier och understöd.

Du kan ansöka om personligt forskarstipendium om du har avlagt magisterexamen (300 sp) och fortsätter dina studier med sikte på licentiat- eller doktorsexamen. Vi beviljar inte stipendier för arbete med pro gradu-avhandling.

Sällskapets arkiv delar ut arvoden för fältinsamling inom etnologi och folkloristik, musiketnologi och folkmusik samt språkvetenskap.

  

  

  

Sällskapets tillämpning av god stiftelsepraxis

Sällskapet följer i sin stipendie- och prisutdelning det av Delegationen för stiftelser och
fonder r.f. godkända direktivet om god stiftelsepraxis.

Utgående från sällskapets roll som en central stor aktör med omfattande egen verksamhet och som mötesplats för alla de som arbetar inom svenskspråkig humaniora och samhällsvetenskap i Finland och stipulationerna i de donationer sällskapet erhållit tillämpas detta enligt följande:

Personliga stipendier beviljas inte åt medlem i sällskapets styrelse, finansråd eller ledningsgrupp eller åt sällskapets personal.  Åt sällskapets övriga förtroendevalda och andra närstående kan stipendier utdelas. Dessa kan då givetvis inte delta i behandlingen av saken på något sätt. 

Eftersom medel för forskningsprojekt beviljas åt högskola, universitet eller annan institution och inte åt enskilda personer, så utgör inte det faktum att medlem i sällskapets styrelse eller annan förtroendevald som anställd vid högskola, universitet eller annan institution deltar i forskningsprojektet i fråga hinder för beviljande av medel. Personen ifråga kan givetvis inte delta i behandlingen av saken på något sätt. 

Pris utdelas inte åt medlem i sällskapets styrelse, finansråd eller ledningsgrupp eller prisnämnder.

Utdelningen ur den till sällskapet hörande Svenska kulturfonden sköts av en helt separat utdelningsorganisation.

 

 

Tillbaka      
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |