Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Bli medlem i SLS

  Till ansökningsformuläret

Om du är intresserad av sällskapets syften och verksamhet kan du ansöka om medlemskap. Nya medlemmar antas av sällskapets styrelse. Medlemsavgiften är 20 euro per år för årsmedlemmar och 800 euro (engångsavgift) för ständigt medlemskap. Litteratursällskapet har ca 1 000 medlemmar.

Som medlem får du per post sällskapets tidskrift Källan som utkommer med två nummer per år och årsboken Historiska och litteraturhistoriska studier. Dessutom kan du som är medlem köpa sällskapets böcker med 50 procents rabatt.

Du kan ansöka om medlemskap med den elektroniska blanketten. Meddela också om du vill prenumerera på sällskapets elektroniska nyhetsbrev. Du kan även beställa nyhetsbrevet senare, eller prenumerera på nyhetsbrevet utan att ansöka om medlemskap.

Medlemmarnas adresser inkl. e-postadressen används endast för korrespondens med medlemmarna och delas inte ut till utomstående.

Efter att din anhållan godkänts av litteratursällskapets styrelse får du ett brev på posten. Styrelsen sammanträder varje månad under perioden september–maj.

Närmare uppgifter ges per telefon 09-618 777 eller per e-post info(a)sls.fi.

  SLS stadgar

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |