Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Standarder och teknik

I Arkivas databas sparas en stor del av all metadata som är relevant för de digitala objekten. Från en databas kan man göra mera avancerade sökningar och få fram bättre sökresultat än om man sparar metadata i annan form. Administrativ metadata måste också sparas på något ställe för att inte gå förlorad och för att hanteringen av filmassorna förenklas då även teknisk metadata finns tillgänglig och kan granskas och analyseras. Av säkerhetsrelaterade, upphovsrättsliga och personintegritetsskäl kan inte Arkivas databas läggas upp på nätet i sin helhet.

Arkiva använder sig av den internationella OAIS-standarden för digitalarkiv som definierar de olika funktioner som finns inom arkivet. Databasen sparas även som fullödig PREMIS i xml. Materialet finns på dubbla näthårdskivor och LTO3-band.

All beskrivande metadata bygger på Dublin Core, men även METS-exporter är möjliga att göra.

För teknisk metadata strävar Arkiva att följa MIX, AudioMD och VideoMD.

Arkiva dokumenterar både sina processer och sin struktur kontinuerligt. Syntaxen för identifikatorer är beskriven i ett skilt dokument.

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |