Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Styrgrupp

Projektledare och ordförande för styrgruppen var professor em. Ann-Marie Ivars, Helsingfors universitet.

Projektet koordinerades av FM Lisa Södergård.

Medlemmar i styrgruppen:
förste arkivarie Pamela Gustavsson, Svenska litteratursällskapet
arkivchef Mikael Korhonen, Svenska litteratur-sällskapet
FL Caroline Sandström, Forskningscentralen för de inhemska språken
professor Marika Tandefelt, Svenska handelshögskolan
docent Camilla Wide, Helsingfors universitet
FD Barbro Wiik, Åbo Akademi
professor Jan-Ola Östman, Helsingfors universitet

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |