Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Regler för användning av material

  

  

Vill du forska i våra arkiv och boksamlingar?

 • I huvudkatalogen på webben hittar du information om våra arkiv och samlingar. Ta kontakt med oss om du vill forska i originalmaterial så tar vi fram det material som du är intresserad av. Arkivmaterial och böcker kan du läsa i vår forskarsal.
 • Grundregeln är att materialet är fritt tillgängligt för allmänheten, men det finns några undantag. En del av våra arkiv och boksamlingar har förbehåll, vilket betyder att du behöver tillstånd för att använda dem.
 • Varje material är unikt och oersättligt. I synnerhet ömtåligt material vill vi skydda genom att begränsa användningen. I mån av möjlighet erbjuder vi istället digitala kopior eller mikrokort för att minska slitaget på originalmaterialet. Arkivmaterial som ännu inte ordnats upp eller som bör hanteras med varsamhet lånar vi ut efter övervägande.
 • Våra mikrokort kan du också fjärrlåna via en annan institution eller ett bibliotek.

 

Behöver du kopior?

 • Du kan mot ersättning beställa kopior av material som finns i SLS arkiv och bibliotek. Se närmare uppgifter i prislistan. Uppge för vilket ändamål du behöver kopiorna. Kontakta oss på nytt om du vill använda materialet i något annat syfte.
 • För vissa arkiv och samlingar behövs särskilt tillstånd av donator eller upphovsrättsinnehavare för att få kopior. För forskningssyften kopierar vi frågelistsvar och utskrifter av inspelningar efter övervägande.
 • Kopior ur Svenska litteratursällskapets arkiv får inte föras in i andra offentliga arkiv.

 

Fotografering?

 • Om du vill fotografera något material själv, kontakta oss i förväg och meddela vilket material det gäller.
 • Fotograferingen får inte störa andra kunder eller utsätta materialet för risk.
 • Blixtljus får inte användas.


Vill du publicera materialet?

 • För att publicera inspelningar och fotografier i media behöver du ett tillstånd. Då en större mängd material ska publiceras skriver vi ett avtal med utgivaren. Kostnaderna för publiceringen beror på om det är för ett kommersiellt eller ett icke-kommersiellt ändamål, se prislista.
 • Uppge arkivets namn och signum när du publicerar materialet. Sänd ett exemplar av publikationen till Svenska litteratursällskapets bibliotek.

 

Känner du till lagstiftningen?

 • När du beställer arkivmaterial, undertecknar du samtidigt en försäkran om att följa våra användningsregler.
 • Då du publicerar eller på annat sätt gör arkivmaterial offentligt bör du följa den gällande lagstiftningen och ta hänsyn till etiska aspekter. Kom ihåg att beakta upphovsrättslagen som gäller kopiering, offentliggörande och publicering. Svenska litteratursällskapets arkiv äger inte automatiskt upphovsrätten.
 • I enlighet med personuppgiftslagen får arkivmaterialet inte användas för att skada eller kränka de personer som materialet gäller eller nära anhöriga till dem.
 • Trots att Svenska litteratursällskapets arkiv är ett privat arkiv, har vi också material som är jämförbart med myndighetshandlingar, t.ex. inom utrikespolitik, hälso- och sjukvård. Då gäller samma regler som för myndighetshandlingar enligt lagar om offentlighet eller socialvård.
 • Kontakta oss om du är osäker på hur du kan använda materialet.

 

Upphovsrättslagen 8.7.1961/404 inklusive uppdateringar

Personuppgiftslagen 22.4.1999/523

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |