Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Inspelningsteknik

Att ta tillvara tal, sång och musik kräver speciell utrustning och teknik. Sedan arkivet började göra inspelningar  1952 har den tekniska utvecklingen gått fort.

Nagra KudelskyDen första bandspelaren som skaffades till arkivet och som skulle användas för inspelningar av dialekter var en magnetofon av det danska märket Lyrec. Den hade bra ljudåtergivning men var stor och tung. Den förvarades och transporterades i två väskor, som vägde 20 kg vardera. På 1960-talet övergick man till bandspelare av märket Uher, och på 1970-talet inskaffades Nagra Kudelsky.

På 1980-talet användes Sony spolbandspelare, som var mindre till storleken än de tidigare bandspelarna. De var ändå obekväma att ha med sig på fältarbete; de var tunga, hade ackumulatorer med nätaggregat eller stora batterier. Förutom bandspelare med tillbehör behövdes också en mängd band för varje inspelningstillfälle. Det var alltså ingen lätt packning man bar på, och det var huvudsakligen av praktiska skäl man på 1980-talet övergick till kassettbandspelare. Inspelningarna på kassetterna överfördes sedan till arkivbeständiga spolband. Vid samma tidpunkt började man säkerhetskopiera de äldre inspelningarna i arkivet så att varje inspelning sparades i två versioner. Kvalitetsmässigt blev inspelningarna sämre i och med att kassettbandspelare togs i bruk, men behändigheten var mer lockande. Alltid var det inte heller kvaliteten på inspelningarna som räknades, eftersom det ibland var sakliga upplysningar man samlade in.

Spolbanden som användes för säkerhetskopiering blev under 1990-talet allt svårare att få tag i, och man sökte nya datatekniska lösningar att ta till vara ljudet. Den första minidiskspelaren skaffades år 2000, och sedan dess har alla inspelningar gjorts och sparats i digital form. Vid samma tid genomförde Svenska litteratursällskapet ett omfattande projekt, "Rädda det finlandssvenska ljudet", som gick ut på att digitalisera alla ljudband som spelats in från början av 1950-talet till år 2000.

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |