Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Till författare, redaktörer och utgivare

Beslut om vilka manuskript som antas för utgivning fattas av litteratursällskapets förlagsnämnd. I litteratursällskapets skrivinstruktioner ges anvisningar om hur noter, litteraturförteckning, bildtexter m.m. ska skrivas i manus som skickas in till SLS.

  Riktlinjer för utgivning vid SLS förlag

  Skrivinstruktioner till författare

 

Historiska och litteraturhistoriska studier

  Anvisningar för skribenter

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |