Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Editioner

Med editioner avses vetenskapliga, textkritiska utgåvor av äldre verk, skönlitterära eller andra – ofta av hela författarskap. I en vetenskaplig edition eller utgåva ingår, förutom själva verket, en redogörelse för verkets tillkomsthistoria och mottagande samt kommentarer. Kommentarerna upplyser om verket och om personer och sakförhållanden i det och förklarar svåra ord.

I den textkritiska kommentaren redogörs för ändringar som författaren har gjort i manuskriptet eller i senare upplagor av verket. I utgåvor av typen "Samlade skrifter" kan också opublicerat material av författaren ingå, t.ex. brev och dagböcker, som också kommenteras. Syftet är att ge en så heltäckande bild av verket eller författarskapet som möjligt.

Utgåvor av det här slaget är viktiga dels för att de ger underlag för forskning, dels för att de gör verken tillgängliga för senare generationer läsare och ger oss en bättre förståelse för vår egen kultur. Ett exempel på en edition är den pågående utgivningen av Zacharias Topelius Skrifter. Andra exempel är Samlade skrifter av J.L. Runeberg, Edith Södergrans samlade skrifter (del 3 under arbete) och Henry Parlands Sönder (om framkallning av veloxpapper).

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |